جعبه

خط توليد ورق كارتن

اين خط توليد كه عمل كروگيت كردن كاغذ و به هم چسباندن كاغذها را انجام مي دهد، رول كاغذ را به كارتن خام و ورق كارتن تبديل مي كند. كارتن توليد شده به وسيله كروگيت آماده انتقال به واحدهاي تبديل كننده ورق كارتن به جعبه مي باشد.

خط كروگيت كارتن

اين خط توليد كه عمل كروگيت كردن كاغذ و به هم چسباندن كاغذ ها را انجام مي دهد، رول كاغذ را به كارتن خام و ورق كارتن تبديل مي كند. كارتن توليد شده به وسيله كروگيت آماده انتقال به واحدهاي تبديل كننده ورق كارتن به جعبه مي باشد.

اجزا مختلف خط كروگيت كارتن شامل ريل هاي حمل رول به خط توليد رول استند (roll stand) وسينگل فيسر (single facer) نوار نقاله هاي انتقال محصول دو لايه به سمت جلو براي توليد گايدكارتن stacker,cut off,double facer,glue machine و پري هيتر مي گردد. در اينجا به شرح عملكرد و چگونگي استفاده درست از اين تجهيزات مي پردازيم.

خط توليد كارتن اصولا با توانايي حداكثر عرض كاغذي كه مي تواند توليد كند شناخته مي شود. در خط توليد كارتن گام كنگره هاي سنيگل فيسر و حداكثر لايه هايي كه آن خط مي تواند توليد كند نيز اهميت زيادي دارد.

ريل هاي حمل كاغذ 

خطوط توليد ورق كارتن در هر سمت رول استند داراي ريل هاي براي انتقال رول كاغذ از مجاورت خط توليد به داخل دستگاه مي باشند. اين ريل ها امكان تغذيه رول استند را ميسر مي كنند. در واقع وجود اين ريل ها موجب مي شود ليفتراك جهت تغذيه خط توليد ورق كارتن دچار مشكل نشده و به راحتي و بدون تماس با خط توليد، كاغذ  را در نزديك ترين مكان جهت مصرف در خط توليد قرار دهند.

اگر كاغذ به وسيله ليفتراك وارد خط توليد شود احتمال آسيب ديدن ماشين آلات و حتي اپراتورهاي خط توليد افزايش مي يابد ريل هاي نصب شده بر روي خطوط توليد داراي گاري هايي با چهار چرخ مي باشد كه به راحتي بر روي ريل حركت كرده و كاغذ را با نيروي اندك اپراتورها به خط توليد منتقل مي كنند. در ماشين هاي پيشرفته و اتوماتيك اين عمل به وسيله الكترو موتورها انجام مي شود. نظافت به موقع و صحيح ريل ها موجب عمل كرد آسان و راحت تر آنها مي گردد.

لازم به ذكر است ريل ها به گونه اي نصب مي شوند كه گاري ها حدود دو سانتي متر بالاتر از سطح سالن توليد باشند.

اين شيوه نصب اجازه مي دهد رول هاي كاغذ را با صرف كمترين نيرو غلطاندن سوار گار نمود.

رول استند (roll stand)

محل قرار گرفتن رول كاغذ ، جهت مسلط كردن روي خط توليد و تنظيم و موقعيت كاغذ جهت منطبق كردن لبه هاي كار را رول استند مي گويند. از ديگر امكانات رول استند مي توان به ترمز آن اشاره كرد. اين ترمز موجب مي شود كاغذ ها محكم و بدون چين و چروك وارد خط توليد شوند. در صورت عدم استفاده از ترمز رول استند، كاغذ ها با سرعت مناسب كشش خط توليد باز نشده و بعضا در كشش ها كاغذ بيش از اندازه باز مي شود. اگر كاغذ بيش از اندازه باز گردد، در كشش مجدد ماشين به كاغذ ضربه وارد مي كند و باعث پاره شدن كاغذ مي شود. در اين حالت رول كاغذ با سرعت كمتري خواهد چرخيد در صورتي كه فضاي موجود بين رول و ماشين نيازمند كاغذ باز شده مازاد مي باشد.

لازم به ذكر است شل بودن ترمز رول استند موجب مي شود لبه هاي كار به راحتي تنظيم نشده و كاغذ ها به صورت چروك و ناصاف وارد ماشين شوند. در ضمن اگر ترمز رول استند بيش از اندازه سفت و محكم باشد باعث پاره شدن كاغذ شده و فشار زيادي به هد موتور و درايو ماشين وارد مي گردد.

بنابراين دانستن حد نرمال ماشين هاي رول استند يكي از آيتم هاي بسيار مهم در خطوط توليدكارتن است. اپراتور بخش زيادي از مشكلات كيفي در توليد را مي تواند با تنظيم ترمز برطرف كند.

در گذشته رول استندها ساختار و شكل ابتدايي تري داشتند و اصولا قرار دادن رول كاغذ بر روي آنها نيازمند نيروي انساني زيادي بود اما امروزه تمام اين وظايف به وسيله الكتروموتورها و با سهولت انجام مي شود.

اپراتورها همواره بايد كوشش فراواني در نگهداري و مراقبت اين بخش از خط توليد انجام دهند. اپراتور بايد در نظافت ريل هاي حركت و بازوهاي آن توجه خاصي داشته باشد. هيچ جسم خارجي يا پرزهاي كاغذ نبايد در مسير حركت بازوها قرار گيرد و موجب اعمال فشار به سيستم هاي حركتي رول استند شود.

اين بازارها بسيار شبيه ريل هاي ماشين تراشكاري هستند و نيازمند روان كاري مداوم مي باشند. رول استندها داراي دو جفت بازو جهت برداشتن رول كاغذ بوده و مي توان دور رول كاغذ را به صورت همزمان روي آنها مستقر كرد. ماشين هاي پيشرته رول استند داراي اسپيلايسر نيز مي باشند كه عمل تعويض رول كاغذ بدون توقف خط توليد را انجام مي دهد.

زماني كه رول كاغذ در حال تمام شدن است به وسيله چشم هاي الكترونيكي و حس گرهاي رول استند مشاهده شده و رول كاغذ ذخيره شده در اسپيلايسر به انتهاي رول كاغذ قبلي مي چسبد. لازم به ذكر است ضايعات و كاغذ هاي نامناسب در ابتداي رول بايد از آن جدا شود تا پس از تعويض رول در كييت توليد تاثير نداشته باشد.

نصب صحيح رول استند، گونيا بودن رول استند نسبت به آكس خط توليد موجب افزايش كارآيي مي گردد. در صورتي كه رول استند نسبت به ساير تجهيزات خط توليد، گونيا نباشد فشار كشش كاغذ به سمت لبه كاغذ بيشتر مي شود و باعث پاره شدن مكرر كاغذ  مي گردد. اگر رول كاغذ كيفيت مناسبي نداشته و داراي زدگي يا پارگي در كناره ها باشد، اين مشكل بيشتر به چشم مي خورد.

اگر رول استند در موقعيت مناسبي نصب شود، كشش ماشين بر روي تمام نقاط كاغذ  يكسال و متناسب خواهد بود. ضمن اين كه تمام سطح كاغذ از حرارت و شرايط يكسان برخوردار خواهد شد.

چگونگي بستن كاغذ بر روي رول استند نيز اهميت زيادي داردكاغذ  بايد به حدي سفت و محكم شود كه موجب تركيدگي و پارگي شديد در ته رول نگردد. در حين توليد بايد به ته رول توجه ويژه اي داشت و در صورت شل شدن مجدد آن را محكم كرد. شل شدن ته رول موجب خوردگي كاغذ مي شود.

زماني كه رول كمتر از نصب شد و هر چه به سمت انتهاي رول نزديك تر شديم بايد مقداري بازوهاي آن را آزادتر كنيم تا در انتهاي رول باعث پاره شدن كاغذ نشود. زماني كه قطر رول ها در پايان كار كاهش مي يايد، كاغذ روي آن تحمل فشار وارد شده از بازوها را ندارد و احتمال پاره شدن كاغذ افزايش خواهد يافت.

معمولا غلطك هاي ريگلاژ روي رول استندها وجود دارد. اين غلطك براي كار با رول كاغذ با كيفيت پايين نقش بسيارمهمي دارند. در صورت شل بودن يك طرف رول، فشار كشش ماشين را مي توان در تمام سطح كاغذ با استفاده از غلطك هاي ريگلاژ يكسان نمود و به اصطلاح شل و سختي آن را تنظيم كرد.

سينگل فيسر

يكي از مهم ترين بخش هاي يك خط كروكيگ سينگل فيسر (single facer) است كه لايه كاغذ فلوتينگ را پس از كنگره كردن به يك لايه لاينر مي چسباند و در نهايت يك محصول دو لايه را توليد مي كند. محصول به دست آمده از ماشين سينگل فيس را كارتن دو لايه مي نامند.

اندازه ريز يا درشت بودن كنگره كارتن را ناي مي گويند.

كارتن ها را به ترتيب Aفلوت،Cفلوت، Bفلوت، فلوت و F فلوت مي نامند كه خود ناي كنگره هاي نامبرده نيز مي تواند ريز يا درشت باشد. به عنوان مثال كارتن E فلوت مانند كارتن خرما و كارتن Fفلوت مانند جعبه هاي فانتزي براي بسته بندي ادكلن است. كارتن هاي دو لايه در بسياري از كارها نظير كارتن هاي لمينيتي كه يك لايه پوستر(عكس) به دو لايه كارتن مي چسبد مورد استفاده قرار مي گيرند. در بسته بندي لوازم كوچك خانگي از كارتن هاي دو لايه به عنوان حايل بين اجناس، جهت محافظت از آنها استفاده مي شود. مانند پيچيدن آن به دور لامپ مهتابي يا گذاشتن آن بين ظروف چيني.

بايد توجه داشته باشيد هر چقدر اندازه كنگره ها درشت تر باشد مقاومت عمودي آنها نيز بيشتر خواهد شد. دليل آن اين است كه در كنگره هاي درشت تر، كاغذ  فلوتينگ بيشتر مصرف شده و كاغذ بيشتري كنگره مي شود بنابراين كارتن از مقاومت بالاتري برخوردار مي گردد.

سيلندرهاي ماشين سينگل فيسر به جز سيلندر چسب، چسب گير و غلطك هاي راهنمايي كاغذ ، داراي حرارت نيز مي باشند. چسب به كار برده شده در اين ماشين به وسيله حرارت گرم شده و كاغذ را مي چسباند. رطوبت مازاد در كاغذ  و چسب تبخير شده و كارتنآماده مرحله بعد مي شود. در سليندرهاي كنگره اي، ساكشن از داخل سيلندر به وسيله سوراخ هايي كه درون شيارها وجود دارد، انجام مي گردد.

سينگل فيسرها از روي حداكثر عرضي كه توليد مي كنند و ناي آن مي شناسند. به عنوان مثال مدل و نام دستگاه سينگل فيس به صورت ISOWA ۱۶۰ BF و BHS ۲۴OCF است.

اين ماشين مي تواند داراي سيستم ساكشن فن براي هدايت صحيح مسير حركت كاغذ فلوتينگ و حفظ فرم اصلي آن در كنگره باشد، كه به آن Finger less گفته مي شود.

در گذشته براي هدايت صحيح حركت كاغذ از تيغه هاي برنجي با آلياژ سخت كاري شده كه حالت ارتجاعي (فنري) نيز داشتند استفاده مي گرديد. اين سيستم به figer tipe معروف بوده كه در حال حاضر منسوخ شده است. اين سيستم در ماشين هاي قديمي ديده مي شود و همواره مشكلاتي را براي خط توليد ايجاد مي كند. از جمله اين مشكلات مي توان به آسيب ديدن و استهلاك سريع فينگرها اشاره كرد.

در ماشين هاي سينگل فيسر نرمال بايد حرارت مناسب در سيلندر، فشار لازم در پرس و سالم و فاسد نبودن چسب همواره كنترل شود. پرس ها به صورت پنوماتيك يا هيدروليك كار مي كنند به همين دليل فشار هوا يا فشار روغن بايد تنظيم گردد. با توجه به اينكه احتمال فاسد شدن چسب زياد است، انتخاب چسب با فرمولاسيون مناسب اهميت زيادي دارد.

سيلندرهاي موجود در ماشين هاي سينگل فيسر علي الخصوص سيلندرهاي كنگره، سخت كاري شده هستند و اپراتور بايد از ورود اجسام سخت وفلزي و حتي شن ريزه به اين سيلندرها جلوگيري كند.

از فشارهاي اضافي و غير ضروري جك ها به سيلندرها پرهيز شده و از روان كاري غلطك ها غافل نشويم تا عمر مفيد و كارآيي ماشين افزايش يابد.

معرفي اجزاء مختلف ماشين single facer

۱سيلندر كنگره بالا: اين سلندر در ماشين هاي finger lee فاقد شيار فينگر بوده و پس از روش بخار shower در مسير كاغذ فلوتنيگ قرار مي گيرد. اين سيلندر داراي جك بوده و فشار آن به راحتي تنظيم مي شود. موقعيت سيلندر در صورت نياز، نسبت به موقعيت سيلندر كنگره پايين تنظيم شده تا شيارهاي گام فلوت كاملا به هم منطبق گردند. از مواردي كه در تنظيماتcorrugation roll بايد در نظر داشته باشيم، موقعيت آن نسبت به شيارهاي سيلندر ثابت كنگره پايين است. اگر فشار كنگره بالا به كنگره پايين به طور يكسان تقسيم نشود باعث خرد شدن كاغذ فلوتينگ مي شود. براي بر طرف كردن اين مشكل بايد مقداري كاغذ كاربن لس را از كنگره عبور داد در صورتي كه شيارها موازي نباشند، كنگره ها كاملا داخل هم ننشته اند. در اين حالت بايد موقعيت سيلندر كنگره بالا را تغيير داد تا خط هاي ترسيم شده روي كاغذ كاربن لس كاملا موازي شده و نوك قله كنگره بالا در وسط شيار كنگره پايين قرار گيرد. قابل ذكر است جهت مشاهده بهتر موقعيت شعارها روي كاغذ ، حتما پرس هاي ماشين درگير شده باشند.

۲سيلندر و كنگره پايين: اين سيلندر در ماشين هاي با سيستم figer less داراي sucktion،sucktion blower, suction fan است تا به مكيدن هواي داخل شيارها ضمن هدايت كاغذ فلوتينگ در مسير درست اجازه ندهد كاغذ از فرم اصلي خود خارج شود. اين سيلندر امكان حركت ۳۶۰ درجه اي به دور خود را دارد.

در ضمن اين سيلندر داراي ياتاقان ثابت بوده و ساير سيلندرها موقعيت خود را با اين سيلندر تطبيق مي دهند. از نكات بسيار مهم در اين سيلندر سالم بودن فينگرهاي تميز كننده شيارها است.

نكات مهم در ارتباط با سيلندرهاي كنگره

اپراتور بايد دقت كند تا اجسام سخت و فلزي يا كاغذ هايي كه داراي ناخالصي و شن ريزه هستند از اين سيلندرها عبود كند. از محكم بودن پيچ و مهره هاي به كار رفته در ماشين اطمينان حاصل شود تا داخل كنگره ها سقوط نكرده و به كنگره ها آسيب وارد نكند. با استفاده از واشرهاي فنري و آچاركشي به موقع در ماشين مي توان احتمال بازشدن پيچ و مهره ها را با حداقل كاهش داد.

در صورتي كه از كاغذهاي با عرض كمتر از كنگره براي توليد استفاده مي شود، با برنامه ريزي دقيق به طور مساوي از سمت چپ و راست ماشين استفاده گردد. مثلا اگر از ماشين هاي با عرض ۲۲۰ سانتي متر بخواهيم كارتن با عرض ۱۶۰ سانتي متر توليد كنيم و برنامه توليد يك ماهه باشد بايد ۱۵ روز سمت چپ ماشين و ۱۵ روز سمت راست ماشين به كار گرفته شود. اگر به اين مورد توجه نشود به مرور زمان وسط سيلندرها لاغرتر از كناره ها شده و دقت سيلندر در تماس با كاغذ  كاهش يافته و كارآيي ماشين به شدت پايين مي آيد. اگر به اين مورد توجه كافي نشود پس از مدتي اين ماشين نمي تواند با حداكثر عرض خود كار كند و ضايعات توليد به شدت افزايش خواهد يافت.

سنگ نفت چيست و چه كاربردي دارد؟

سنگ نفت با قالب گيري بر روي كنگره ساخته شده و به شكل و اندازه گام فلوت مي باشد. از سنگ نفت براي يكنواخت كردن فلوت و از بين بردن پليسه هاي ريز حك شده بر روي كنگره استفاده مي شود. پليسه ها معمولا از عبور ناخالصي هاي موجود در كاغذ و شن ريزه در كنگره به وجود مي آيد.

با استفاده از جريان بخار يا حرارت دادن به وسيله روغن و چرخاندن سيلندر، حرارت در تمام محيط سيلندر و خصوصا كنگره ها به طور يكنواخت پخش شود. يكنواختي حرارت موجب بهبود كيفيت و كاهش ضايعات توليد مي گردد. اگر هر گونه ناخالصي و يا آشغال به كنگره ها يا سيلندرها بچسبد موجب تغيير ضخامت آنها شده و از دقت توليد مي كاهد. همواره بايد به تميز بودن سيلندرها توجه گردد. معمولا در ابتداي استارت يا آخر وقت كاري ماشين بدون كاغذ كار مي كند، بهتر است مقداري روغن موتور روي سيلندرها ريخته شود تا چرخش سيلندر روان تر گردد.

ماشين multi cassette نوعي سينگل فيسر است كه مجموع سيلندرهاي كنگره چرخدار بوده و توسط ريل مي توان آن را از ماشين سينگل فيسر جدا كرد. يك تيغه برنجي روي اين سيلندرها نصب گرديده تا چسب هاي منتقل شده روي سيلندر و ديگر ناخالصي ها را از روي سيلندر پاك كند و محصول تميزتري توليد شود. اين سيلندر ميزان فشار وارد به سيلندر كنگره را نيز تنظيم مي كند. پايين بودن فشار جك هاي سيلندر باعث مي شود كاغذ  لاينر خصوصا در لبه هاي كار به خوبي نچسبد. زياد بودن فشار نيز ضمن آسيب رساندن به ماشين، كاغذ ها را بريده و ضعيف مي كند.

مورد مهم ديگري كه بايد در خطوط توليد كارتن به آن توجه شود جلوگيري از حالت سكون به مدت طولاني است. اين حالت موجب عدم يكنواختي حرارت در محيط سيلندر مي گردد. اگر مدت سكون ماشين حدود ۳۰ ثانيه باشد. بخش بالاي سيلندر داراي حرارت بوده و سيلندر منبسط مي گردد، در حالي كه بخش پايين سيلندر سرد بوده و سيلندر منقبض مي شود. اين عدم يكنواختي موجب افزايش ضايعات توليد خواهد شد.

نكته مهم

تنظيم فشار دو طرف سيلندرهاي كنگره pressure roll و چسب در سينگل فيسر بسيار مهم است. اين تنظيمات به دو روش امكان پذير مي باشد. روش اول با تنظيم ريگلاژ نصب شده در مسير هواي فشرده يا هيدروليك جك هاي ماشين انجام مي شود. با تغيير فشار ريگلاژ، ميزان فشار دو طرف سيلندر كم يا زياد مي گردد. روش دوم كم يا زياد كردن كورس مسير حركت جك هاست.

با كم يا زياد كردن اين فاصله ميزان دور يا نزديك شدن سيلندرها تنظيم مي گردد.

در انجام اين تنظيمات بايد دقت شود كه سيلندرها با هم تماس نداشته باشند و با هم درگير نشوند زيرا موجب آسيب ديدن سيلندرها مي گردد. فاصله سيلندرها بايد به حدي باشد كه فشار لازم به كاغذ وارد شود. تناسب و تعادل فشار سيلندرها در ماشين هاي سينگل فيسر از نكات مهم و اساسي است. يك محصول قابل قبول زماني از ماشين سينگل فيسر خارج مي شود كه فشار سيلندرها تنظيم باشد.

 

 


برچسب: جعبه"جعبه سازي"كارتن"كارتن سازي"جعبه وكارتن سازي،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ خرداد ۱۳۹۴ساعت: ۱۱:۰۶:۲۳ توسط:وي پك موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :