جعبه

آشنايي با بادكش درماني

 

آشنايي با بادكش درماني

 

تاريخچه بادكش درماني

 

بادكش گذاشتن يا به قول عامّه، ليوان انداختن كه امروزه دز بين اهل فنّ، به «حجامت گرم و خشك» شهرت يافته است؛ از روش هاي مهمّ درماني در طبّ سنّتي است كه داراي سابقه اي چند هزار ساله است. از گذشته هاي دور، اطباء و حكماي مشرق زمين به خواص درماني بادكش گذاري پي برده؛ در درمان بسياري از بيماري ها و دردها از آن بهره مي گرفتند.

 

در طب سنتي چين، تلفيقي بين بادكش درماني و طب سوزني صورت گرفته است و اطباي چيني جهت افزايش تاثير طب سوزني، در بسياري موارد، آن را همراه با بادكش به كار مي برند. در طب سنتي ايران زمين نيز درمان با بادكش سابقه اي طولاني دارد و توسط اطباي بزرگي چون ابوعلي سينا، رازي، جرجاني و ... به كرات جهت درمان بيماري ها و دردهاي مختلف تجويز شده است و هنوز نيز با نامهاي «ليوان انداختن» يا «كوزه گذاشتن» در اقصي نقاط كشور رواج دارد.

 

در طب كلاسيك و جديد نيز مطالعات فراواني روي تاثيرات بادكش در درمان بيماريها و مكانيسم اين تاثيرات انجام شده است و در اين ميان مي توان به مطالعات فراوان دكتر يوهان آبله( پزشك آلماني) و پروفسور VON NEISSER( محقق رژيم صهيونيستي) اشاره كرد. اين دو محقق برجسته، درمان انواع بيماري ها از قبيل ميگرن، اسپاسم عضلاني، سنگ كليه، آرتروز، زخم هاي معده و دوازدهه، دردهاي مزمن عضلاني، قاعدگي دردناك، كمردرد و ... را توسط بادكش درماني( خلاء درماني) ممكن دانسته اند.

 

كتب فراواني نيز در اين زمينه در سراسر جهان به چاپ رسيده است كه به عنوان نمونه مي توان به cupping therapy نوشته پروفسور شير علي (ilkay chirali ) از انگلستان و كتب متعدد چيني راجع به بادكش درماني يا خلاء درماني اشاره كرد. در پايگاه هاي هاي علمي اينترنتي نيز مقالات متعدد و فراواني در اين زمينه موجود است.(كلمات كليدي:  dry cupping، cupping، air therapy)

 

 

انواع بادكش

 

امروزه بادكش را به دو دسته گرم و سرد تقسيم بندي مي كنند؛ به اين ترتيب كه بادكش به شيوه سنّتي را كه با استفاده از آتش و ليوان يا كوزه انجام مي شود به عنوان بادكش گرم و بادكش از طريق دستگاه هاي ساكشن دستي يا برقي را به عنوان بادكش سرد مي شناسند. بادكش سرد تقريبا معادل بادكش هايي است كه در طبّ قديم و با ابزاري مانند شاخ و با ايجاد مكش از سوي حجّام انجام مي شده است. طبق نظر حكما و اطباء و بنابه تجربيات فراوان، پرواضح است كه تاثير بادكش گرم در درمان دردها و بيماري ها بيشتر از بادكش سرد است.

 

انواع بادكش گذاري

 

1- بادكش ثابت: در اين روش ليوان يا ليوان ها در طول مدت زمان مشخصي به طور ثابت روي پوست بدن بيمار قرار مـي گيرند و پـس از اتـمام زمان بادكش از بدن جدا مي شوند؛ مثلا در بادكش وسيع كتف و كمر كه در درمان كمردردها و رفع خستگي مزمن كاربرد دارد.

[caption id="attachment_385" align="alignnone" width="300"] بادكش ثابت[/caption]

 

2- بادكش متناوب( منقطع): گاهي براي جلوگيري از كبودي موضع يا براي جلوگيري از عوارض بادكشهاي خاص، مثلا روي پوست صورت و گونه، از بادكش متناوب استفاده مي شود؛ بدين صورت كه پس از ايجاد خلاء و ثابت شدن ليوان روي پوست، پس از 3 تا 5 ثانيه ليوان از روي پوست جدا شده؛ مجددا هواگيري مي شود و روي پوست گذاشته مي شود. عمل تثبيت و جدا كردن ليوان بين 20 تا 40 مرحله تكرار مي شود. از اين روش بادكش مي توان در بادكش نقاط مختلف صورت  و نيز براي آماده كردن موضع حجامت استفاده كرد.

[caption id="attachment_386" align="alignnone" width="300"] بادكش متناوب[/caption]

 

3- بادكش متحرك يا لغزان: در بادكش متحرك قبل از بادكش گذاري، موضع را روغن مالي مي كنيم( جهت روغن مالي مي توان از روغنهاي طبيعي نظير روغن زيتون، روغن كنجد، روغن بادام تلخ يا روغن سياهدانه استفاده كرد.) پس از روغن مالي، بادكش را روي بدن ثابت مي كنيم و سپس به آرامي آن را با دست روي پوست به حركت در مي آوريم، اين عمل باعث گرمي( سرخي) موضعي شده و در رفع اسپاسمهاي عضلاني و خستگي مفرط بسيار موثر است.

[caption id="attachment_387" align="alignnone" width="300"] بادكش لغزان[/caption]

 

كاربرد درماني و سازوكار تاثير بادكش

 

بادكش گذاري با سازوكارهاي متعددي باعث رفع دردها و درمان بيماريهاي مختلف مي شود كه در زير به تعدادي از آنها اشاره مي شود:

 

* يكي از علل درد و خستگي قسمتهاي مختلف بدن، تجمع بعضي مواد نظير اسيد لاكتيك و ساير مواد زايد سلولي در مويرگهاي سطحي بدن است كه معمولا با اختلال در خونرساني موضعي همراه است. بادكش با ايجاد خلاء، باعث انبساط عروق سطحي، تجمع خون در موضع و افزايش خونرساني موضعي مي شود. در نتيجه اكسيژن و غذاي بيشتري به سلولها رسيده؛ درد و خستگي رفع مي گردد.

 

* افزايش خونرساني موضعي با فراخواني سلولهاي دفاعي و فاكتورهاي ضد التهاب خوني به موضع، باعث تسريع ترميم آسيبهاي بافتي و عفونتهاي موضعي مي شود؛ مثلا با بادكش كردن اطراف زخمهاي بستر مي توان به ترميم و بهبود اين زخمها كمك شاياني كرد.

 

* بادكش با ايجاد خلاء، در تخليه سموم و عفونتهاي موضعي مثلا در گزيدگي با مار و عقرب كمك كننده است.

 

* بادكش با ايجاد فشار منفي، باعث انبساط عضلاني شده؛ در رفع اسپاسم عضلاني كه علت بسياري از دردهاي موضعي هستند؛ كمك مي كند.

 

* بادكش با تحريك روده ها و دستگاه گوارش در درمان برخي از بيماريهاي گوارشي نظير زخم معده، تنبلي روده و يبوست، كمك كننده است.

 

* بادكش هاي متناوب و مكّرر با جذب خون به عضلات در رفع لاغريهاي موضعي و افزايش بافت ماهيچه اي موضع بادكش، موثرند.

 

* اگر علت چاقي، تجمع موضعي چربي باشد؛ بادكش گرم در سوزاندن چربيهاي موضعي موثر است.(با مكانيسم فراخوان خون به ناحيه پر چربي و افزايش متابوليسم موضعي).

 

* از فشار منفي ايجاد شده توسط بادكش مي توان در كنترل و تنظيم بعضي از خونريزي ها در بدن بهره گرفت؛ مثلا در هايپرمنوره(قاعدگي با خونريزي شديد) مي توان زير سينه ها را بادكش كرد. با اين عمل، فشار خون از اندام تحتاني به سمت اندام فوقاني متوجه شده و از شدت خونريزي كاسته مي شود يا در خونريزي كم قاعدگي(هايپومنوره) با بادكش رانها و ساقها مي توان فشار را از قسمتهاي فوقاني به سمت اندام تحتاني متوجه ساخته؛ ميزان خونريزي را افزايش داد؛ يا در خون دماغ شديد با بادكش كردن اطراف ناف(در طرف خونريزي) فشار خون به قسمتهاي تحتاني منتقل و خون دماغ كم كم قطع مي گردد.

[caption id="attachment_390" align="alignnone" width="300"] بادكش پريود[/caption]

 

* بعضي دردهاي عضلاني بر اثر درگير شدن اعصاب حسي بين ماهيچه ها يا بافت پيوندي سخت شده، ايجاد مي شود. لذا با بادكش نمودن، در بسياري از موارد، اين فشار از روي عصب برداشته شده؛ درد تسكين مي يابد.

 

* در رفع خوابرفتگي ها و گزگز اندام، بادكش، با تسريع خونرساني و اكسيژناسيون بافتي موثر مي باشد.

 

* عده اي از اطباء و حكما از فشار منفي بادكش جهت كمك به خروج سنگهاي كليوي استفاده مي كنند؛ به اين صورت كه بعد از روغن مالي، مسير كليه ها و حالبها را از طرف كليه به سمت مثانه، بادكش متحرك مي كنند.

 

* در افرادي كه داراي طبع سرد و تر هستند و در اصطلاح طب سنتي، بلغمي مزاجند، بادكش گرم و خشك كاربرد فراواني دارد و جايگزين مناسبي براي حجامت(تر) مي باشد.

 

* طبق تعريف طب سنتي؛ گاهي دردها بر اثر غلبه سردي بر بافت يا عضو ايجاد مي شود و لذا مي بينيم كه بسياري از دردهاي موضعي با گرم كردن موضع، تسكين مي يابند؛ لذا اگر بادكش به صورت گرم تجويز شود در رفع اين دردها موثر است.

 

* در طب سنتي، بيماري برص يا vitiligo از بيماري هاي بلغمي محسوب مي شود. لذا با اين استدلال كه بلغم، سرد و تر و بادكش، گرم و خشك(يعني دقيقا ضد بلغم) است؛ ، لذا بادكش متناوب (يك روز در ميان، حداقل 40 جلسه) را در درمان برص موثر مي دانند.(قطعي است كه افزايش خونرساني پوست توسط بادكش گذاري در رفع بسياري از بيماريهاي پوستي موثر است و تحقيقات پروفسور von neisser نيز اين مساله را تاييد مي كند.)

 

* در زانوهايي كه دچار تورم، درد و تجمع مايع در مفصل شده اند(تجمع بلغم موضعي) با بادكش متناوب(40 تا 120 جلسه، يك روز در ميان)، مي توان كم كم اين مايع را از محيط خارج كرد.

 

يادآوري: در رفع بلغم موضعي و سيستميك، بادكش گرم و خشك بر بادكش سرد ارجحيت دارد.

 

انواع بادكش٬ بادكش پريود٬ بادكش ثابت٬ بادكش چاقي٬ بادكش درماني٬ بادكش لاغري٬ بادكش لغزان٬ بادكش مقطعي٬ بادكش موضعي٬ تاثير بادكش٬ تاريخچه بادكش٬ زمان بادكش


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۳۱:۳۴ توسط:وي پك موضوع:

درمان ترش كردن و ريفلاكس معده در طب سنتي

ترش كردن(سوزش سر دل، ريفلاكس، بازگشت اسيد معده به مري)

 

تعريف ترش كردن يا ريفلاكس :

 

معده براي هضم غذا، مقدار زيادي اسيد ترشّح مي كند. ديواره معده جوري طرّاحي شده است كه در مقابل اثرات اين اسيد مقاوم است. امّا ساختمان مري به گونه اي نيست كه تاب تماس با اين اسيد را داشته باشد؛ بنابراين اگر به هر دليل؛ اسيد معده به مري وارد شود، احساس ناخوشايندي به بيمار دست مي دهد كه به آن «ترش كردن» مي گوييم. ترش كردن، واقعاً ترش كردن است؛ چرا كه اسيد معده هم مانند هر اسيد ديگري مزّه اي ترش دارد.

 

علايم ترش كردن يا ريفلاكس:

 

شايع ترين علامت همان احساس ترش كردن در پشت جناغ سينه است. درد در پشت جناغ سينه؛ احساس بازگشت غذا به گلو و دهان؛ احساس مزّه شور و ترش يا تلخ در دهان يا جمع شدن بزاق در دهان از ديگر علامت هاست. بسياري از مواقع به علّت اسپاسم عضلات حنجره و گلو در تماس با اسيد معده؛ بيمار احساس وجود يك عقده در گلو را تجربه مي كند؛ گاهي هم به علّت التهاب تارهاي صوتي دچار خشونت صدا مي شود. احساس بدمزّه بودن دهان در صبح ها از علايم ديگر است. در مواردي بيمار احساس تهوّع و استفراغ به خصوص پس از برخاستن از خواب را نيز دارد.

[caption id="attachment_371" align="alignnone" width="300"] علادم ترش كردن معده[/caption]

 

عوارض ترش كردن يا ريفلاكس:

 

تماس طولاني مدّت مري با اسيد معده مي تواند منجر به زخم شدن آن، تنگ شدن تدريجي مري و در نتيجه مشكل در بلع غذا و يا ايجاد خونريزي هاي خفيف شود. در صورت عدم درمان و پس از گذشت سال هاي طولاني، بروز كم خوني، كاهش وزن و سرطان مري نيز مورد انتظار خواهد بود. همچنين با رسيدن اسيد به حنجره و ورود آن به ناي، به تدريج زمينه براي بروز آسم مهيّا مي شود و اگر بيمار از قبل دچار آسم باشد، حملات آسمي وي تشديد خواهد شد. بنابراين ممكن است بيمار به علّت تحريك مداوم ناي و ريه با اسيد و يا به علّت تشديد بيماري آسم، دچار سرفه هاي مزمن باشد كه ممكن است با بيماري هاي ريوي اشتباه شوند. از طرفي ريفلاكس، شايع ترين علّت دردهاي غير قلبي قفسه سينه است كه بروز اشتباه تشخيصي در مورد آن و بيماري هاي قلبي، حتّي در بين اهل فن هم ديده مي شود. گوش درد نيز علامتي است كه بعضي از بيماران دچار آن مي شوند. در موارد بسيار شديد امكان تخريب تدريجي دندان ها به واسطه تماس با اسيد نيز وجود خواهد داشت.

 

 علل ايجاد ريفلاكس و نكته هاي پيشگيرانه:

 

با توجّه به پيوستگي روش هاي بهداشتي جلوگيري از ريفلاكس و علل ايجاد آن، هر دو مطلب را در يك عنوان ذكر مي كنيم:

 

۱- هر قدر كه مي توانيد غذا را بجويد. بسياري از بيماران تنها با رعايت اين دستور ساده، درمان خواهند شد.

[caption id="attachment_372" align="alignnone" width="300"] جويدن غذا[/caption]

۲- پرخوري با افزايش فشار داخل معده، احتمال باز شدن ورودي مري به معده و بازگشت اسيد را زياد مي كند. تقريباً محال است كه كسي پرخوري كند و بتواند بر اين بيماري غلبه كند. پس، قبل از آن كه احساس سيري بكنيد از سر سفره برخيزيد.

 

۳- خوردن نمك، قبل و بعد از غذا را فراموش نكنيد. نمك يكي از بهترين خنثي كننده هاي اسيد معده است. مي توانيد براي امتحان اين مساله وقتي كه ترش مي كنيد مقدار كمي نمك بچشيد؛ خواهيد ديد كه در عرض چند ثانيه، احساس بهبودي خواهيد كرد. البته لطفاً نمك را به عنوان داروي دايمي درمان ترش كردن به كار نبريد! روش صحيح مصرف نمك، قبل و بعد از غذا به اين نحو است كه مقدار كمي نمك(آن قدر كه بين دو انگشت بسته شست و سبّابه جا بگيرد) را داخل دهان خود ريخته با زبان در دهان بچرخانيد و همزمان نفس بكشيد و وقتي مزّه شوري را در كلّ دهان خود احساس كرديد، غذا خوردن را شروع كنيد. بعد از غذا هم همين كار را تكرار كنيد. توصيه موكّد اسلام بر مصرف نمك، قبل و بعد از غذا آثار مفيد فراواني دارد كه يكي از آنها كاهش اثرات منفي اسيد معده بر روي مري است. اين اقدام ساده بنابر نقل احاديث شريف، هفتاد منفعت دارد كه بعضي از آنها عبارتند از:

 

- تحريك ترشّح شيره هاي گوارشي و كمك به هضم غذا.

 

- اثرات ضدّ ريفلاكس(چنانكه گذشت).

 

- ضدّ عفوني كردن فضاي دهان.

 

- تاثير مثبت در كاهش كك و مك صورت.

 

- و …

 

۴- بعضي غذاها باعث شل شدن اسفنگتر مري به معده مي شوند و بنابراين احتمال ريفلاكس را افزايش مي دهند. از مصرف آنها حدّاقل تا درمان كامل پرهيز كنيد:

 

غذاهاي پرچرب، انواع شكلات ها و كاكايوها، شيريني هاي قنّادي و مصنوعي، انواع كولاها و نوشابه هاي گازدار، غذاهاي تند و پر ادويه، انواع غذاهاي آماده(فست فودها)، چاي و قهوه و نسكافه و ساير تركيبات كافيين دار، پياز و …

 

۵- اكثر مبتلايان به ريفلاكس، حدّاقل تا پايان دوره درمان؛ تحمّل خوراكي هاي ترش و اسيدي را ندارند؛ لذا بهتر است در اين زمينه نيز احتياط لازم انجام شود.

 

۶- مصرف الكل و دخانيات يكي از مهمترين عوامل ترش كردن است. لطفاً آنها را كنار بگذاريد.

 

۷- از نيم ساعت مانده به غذا تا دو ساعت و نيم بعد از آن هرگز مايعات ننوشيد.(آب، دوغ، نوشابه، چاي و …) نوشيدن مايعات در اين بازه زماني علاوه بر ترش كردن؛ باعث نفخ، سنگيني سر دل، اختلال در هضم غذا و در طولاني مدّت، اختلالات عملكردي شديد معده خواهد شد. احساس نياز به آب خوردن بين غذا، اغلب به دليل تند خوردن غذاست و با اصلاح اين مساله، تا حدّ زيادي مرتفع خواهد شد.

 

۸- سعي كنيد بين خواب و خوراك حدّاقل ۲ ساعت فاصله بياندازيد. در واقع وقتي بخوابيد كه غذا از معده شما خارج شده باشد. خوابيدن با كم كردن اثر جاذبه زمين كه مانع از بالا رفتن اسيد معده مي شود؛ ترش كردن را تشديد مي كند. به همين دليل ساده، اين بيماران بهتر است كمي بالش زير سر خود را بلندتر بگيرند. همچنين خوابيدن به پهلوي راست كه مورد توصيه اسلام نيز هست؛ از آنجا كه ورودي مري را نسبت به معده در وضعيت بالاتري قرار مي دهد مي تواند كمك كننده باشد.

 

۹- خوردن غذاهاي آبكي و تريد(مثل آبگوشت، آش، سوپ و …) و ميوه و سبزي خام براي بسياري از بيماران، دردسرساز است؛ لذا تا تكميل دوره درمان بهتر است از آنها پرهيز كند.

 

۱۰- يبوست با اختلال در خروجي معده و افزايش فشار داخل شكمي؛ يكي از علل مهم بروز يا شدّت ترش كردن است؛ لذا در درمان بيماري حتماً بايد در نظر گرفته شود.

 

۱۱- چاقي از عوامل افزايش فشار داخل شكمي است؛ به همين دليل، افراد چاق بيشتر ترش مي كنند. پيروي از يك برنامه اصولي براي كاهش وزن؛ به خصوص در درمان موارد مزمن بسيار كمك كننده است.

 

۱۲- توصيه طبّ جديد آن است كه اين بيماران، تعداد وعده هاي غذايي را افزايش داده؛ حجم غذاي هر وعده را كم كنند. اين توصيه اگر چه تا حدّ زيادي موثّر است؛ امّا اگر آداب غذا خوردن – مثل پرهيز از پرخوري، تند خوري، خوردن مايعات با غذا و … – رعايت شوند عملاً نيازي به اين اقدام نيست.

 

۱۳- مصرف بعضي داروهاي شيميايي هم مي تواند از عوامل ايجاد ريفلاكس باشد كه در مورد آنها با پزشك معالج خود مشورت كنيد.

 

۱۴- استرس، بدون ترديد يكي از عوامل مهم پيدايش بيماري هاي معده است و ترش كردن نيز از اين قاعده مستثني نسيت. بنابراين بايد يكي از اجزاي اصلي برنامه درماني، تجويز داروهاي آرام بخش باشد.

 

۱۵- عادت به استفاده از لباس هاي تنگ(به خصوص در ناحيه دور شكم يا كمر)، استفاده از گِن يا كُرست هاي شكمي تنگ، محكم بستن كمربند و … مي توانند با افزايش فشار داخل شكم، زمينه را براي ريفلاكس فراهم كنند. بنابراين لباس راحت بپوشيد تا ترش نكنيد.

 

۱۶- مصرف غذاهاي اسيدي مثل انواع گوشت، حبوبات و تخم مرغ، باعث افزايش ترشّح اسيد معده مي شوند و ريفلاكس را تشديد مي كنند. در طول دوره درمان بهتر است اين غذاها را كمتر مصرف كنيد.

 

۱۷- بارداري به دلايل مختلف باعث ترش كردن مي شود كه درمان آن عملا فرق چنداني با ساير موارد اين بيماري ندارد.

 

درمان هاي دارويي و ساير درمان ها

 

 درمان به شيوه طبّ جديد

 

علاوه بر موارد بهداشتي فوق الذّكر، طبّ جديد اعتقاد به درماني طولاني با داروهايي مثل آنتي اسيدها، رانيتيدين، سايمتيدين، فاموتيدين، امپرازول و مانند آنها دارد. علّت اين درمان طولاني آن است كه گفته مي شود كه يكي از خصوصيات اين بيماري، عود مكرّر آن است تا جايي كه ۹۰-۸۰ درصد بيماران پس از قطع دارو دچار عود بيماري مي شوند. اين مساله از نظر ما نادرست است و اعتقاد داريم كه اين درصد بالاي عود، خصوصيت بيماري نيست؛ بلكه ناشي از ضعف اين درمان ها و نيز عدم رعايت مسايل پيشگيرانه از سوي بيماران است. در درمان هاي انجام شده به شيوه طبّ سنّتي، ما كمتر با اين مشكل مواجه مي شويم.

 

درمان به شيوه طبّ سنّتي

 

اعتقاد قوي داريم كه با رعايت موارد تغذيه اي و بهداشتي، بيماري ريفلاكس به طور كامل بهبود مي يابد؛ امّا براي راهنمايي بيماراني كه عجله بيشتري براي درمان يا اراده كمتري براي رعايت موارد فوق دارند نسخه هاي ساده اي را ذكر مي كنيم:

 

۱- شيرين بيان: شايد بهترين ضدّ اسيد طبّ سنّتي باشد. علاوه بر درمان ترش كردن؛ در درمان نفخ، مشكلات هضمي و سنگيني معده و زخم هاي معده و روده بسيار موثّر است. در اشكال مختلف(عرق، ريشه و پودر ريشه، پودر عصاره و رُبّ) قابل دسترسي و به صورت هاي مختلف قابل مصرف است. روزي ۳-۲ وعده و هر بار يك قاشق چايخوري از انواع جامد را در كمي آب جوش ريخته مصرف كنيد(استفاده به صورت جوشانده و دم كرده هم مانعي ندارد) البته اولويت با مصرف ربّ شيرين بيان(معروف به ربّ سوس) است. براي مصرف عرق شيرين بيان هم روزي ۳-۲ بار و هر بار نصف استكان كوچك مصرف كنيد. توجّه داشته باشيد كه مي توانيد مصرف شيرين بيان را براي دوره هاي يكي دو ماهه ادامه دهيد ولي بهتر است مصرف آن طولاني نباشد. همچنين به علّت اثر افزايشي اين دارو بر روي فشار خون، بهتر است افراد مبتلا به پرفشاري خون يا بيماري هاي قلبي از مصرف آن خودداري كنند. جواز مصرف اين دارو در زنان باردار هم مورد ترديد است.

۲- فهرست بلند بالايي از ساير داروها وجود دارد كه مي توانند به تنهايي يا به صورت تركيبي با ساير داروها و به روش هاي مختلف مورد استفاده قرار گيرند:

 

داروهاي گرم: آويشن، بابونه، زنيان، تخم كرفس، تخم شويد، تخم رازيانه، انيسون، دارچين، زنجبيل، رزماري، مرزنجوش، گلپر، به ليمو(وِروِن) و …

 

داروهاي خنك: تخم گشنيز، گل هميشه بهار، جفت بلوط(پوسته نازك روي مغز بلوط) و …

 

از آنجا كه ترش كردن در اكثر موارد ناشي از سرد شدن معده است؛ اغلب بيماران – حتّي بيماران گرم مزاج – نياز بيشتري به تجويز داروهاي گرمي خواهند داشت؛ امّا در موارد استثناء، پزشك با تجربه قادر خواهد بود با تركيب مناسب اين داروها، علاوه بر درمان ريفلاكس، رعايت حال كبد گرم بيمار را نيز بكند.

 

۳- داروهاي آرام بخش: گفتيم كه استرس يكي از عوامل مهم تشديد ترش كردن است. خوشبختانه بسياري از داروهاي فوق الذّكر(به ويژه آويشن، بابونه، دارچين، رزماري، مرزنجوش به ليمو و تخم گشنيز) اثر آرام بخشي مناسبي هم دارند. با اين حال، در صورت ضرورت مي توان از داروهاي آرام بخش متعدّدي كه اثر تقويتي روي كاركرد معده هم دارند، در تركيب با داروهاي فوق استفاده كرد. نمونه معروف اين داروها، گل گاوزبان، سنبل طيب، بادرنجبويه و … مي باشد.

 

۴- در صورت وجود يبوست مي توانيد داروهايي مثل فلوس، برگ سنا، گل سرخ، خطمي و … را با داروهاي فوق تركيب كنيد. البته زياد بودن اسيد معده از علل مهم يبوست هاي مقاوم به درمان است و در بسياري از مواقع، تنها با درمان ترش كردن معده، كاركرد روده ها نيز تنظيم خواهد شد.

 

۵- آب سيب زميني خام: اين داروي نه چندان خوش طعم اثر عجيبي در درمان ترش كردن – به خصوص در موارد اورژانسي – دارد. بسياري از بيماران با چند روز مصرف آب سيب زميني خام، بهبودي فوق العاده اي را تجربه مي كنند. توصيه ما روزانه ۳ بار و هر بار يك چهارم تا نصف استكان از دارو براي حدّاكثر يك هفته است.

[caption id="attachment_373" align="alignnone" width="300"] آب سيب زميني خام[/caption]

۶- عسل: يك درمان قاطع براي درمان انواع مشكلات معده و به خصوص ترش كردن است. تقريباً تمام كساني كه خود را عادت مي دهند بلافاصله پس از پايان غذا، يك قاشق مربّاخوري عسل ميل كنند؛ به طور كامل درمان خواهند شد. معدود كساني هستند كه به علّت حرارت زياد كبد با خوردن عسل، دچار تشديد مشكل مي شوند كه اين افراد بهتر است از اين درمان خودداري كنند.

 

۷- بادكش: بادكش روي معده علاوه بر ايجاد حالت مكش و بازگرداندن اسيد از مري به معده، اثر تنظيمي فوق العاده اي در ميزان اسيد معده دارد. لذا انجام بادكش معده را حدّاقل به عنوان يك درمان كمكي، مدّ نظر داشته باشيد.

[caption id="attachment_375" align="alignnone" width="300"] بادكش معده[/caption]

۸- در موارد شديد ترش كردن و براي درمان علامتي، مي توانيد نصف قاشق چايخوري جوش شيرين خوراكي را در يك استكان آب حل كرده به تدريج ميل كنيد. طبيعتاً اين درمان بهتر است به صورت موردي استفاده شود و نبايد به آن به عنوان يك روش درماني دايم نگاه كرد.

 

نكته ۱: در بعضي منابع طبّ جديد از عرق نعناع به عنوان يكي از تحريك كننده هاي ترش كردن ياد شده است. نظرات اطباي سنتي در اين مورد متفاوت است. بهتر است در اين مورد كمي احتياط كرد.

 

نكته ۲: يكي از علل مهم ترش كردن وجود فتق هاي هياتال(فتق معده به ديافراگم) است كه در موارد شديد منجر به جرّاحي مي شود. اين بيماران نيز با رعايت دستورات فوق بهبودي پيدا خواهند كرد.

 

آب سيب زميني براي ريفلاكس معده٬ بادكش٬ ترش كردن٬ داروهاي آرام بخش٬ داروهاي خنك در طب سنتي٬ داروي ريفلاكس٬ دراوهاي گرم٬ درمان ترش كردن در طب سنتي٬ درمان ترش كردن و ريفلاكس معده با آب سيب زميني خام٬ درمان ترش كردن و ريفلاكس معده با بادكش معده٬ درمان ترش كردن و ريفلاكس معده با شيرين بيان٬ درمان ترش كردن و ريفلاكس معده با عسل٬ درمان ريفلاكس٬ درمان ريفلاكس معده در طب سنتي٬ درمان طبيعي ترش كردن٬ درمان طبيعي رفلاكس٬ ريفلاكس معده٬ شيرين بيان٬ عسل٬ علت ترش كردن و ريفلاكس معده٬ عوارض ترش كردن و ريفلاكس معده


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۸:۴۸ توسط:وي پك موضوع:

دمنوش هاي گياهي مفيد در طب سنتي

دمنوش هاي ايراني

نوشيدني هايي كه در اين مطلب مـعـرّفي مي شوند؛ جايگزين هايي مناسب، خوش طعم و مفيد براي چاي هستند. هر كس مي تواند بر اساس سليقه و ذايقه خود و نيز با توجّه به بيماري ها يا نيازهاي بدني خويش(و حتّي بر اساس فصول مختلف سال) از اين نوشيدني ها بهره ببرد. با به كار بردن كمي ذوق و سليقه مي توانيد تركيبات گوناگوني از اين نوشيدني ها را تهيه نماييد؛ براي مثال اگر با خوردن چاي بادرنجبويه احساس مي كنيد دچار افزايش فشار خون مي شويد؛ با اضافه كردن چند برگ چاي ترش به نوشيدني خود، ضمن رفع مشكل، يك چاي جديد با طعمي متفاوت را تجربه خواهيد كرد. به ياد داشته باشيد كه با تركيب چاي هاي مختلف، هر كدام از موادّ تشكيل دهنده آن چاي، خواصّ خود را به طور جداگانه حفظ خواهند كرد.

 

تذكّر بسيار مهم: معرّفي اين دمنوش ها به معني جواز استفاده عمومي از آنها نيست. بلكه توصيه ما اين است كه اگر از مزاج شناسي اطلاعات كافي نداريد، با مشورت با پزشك حاذق، نسبت به استفاده از اين نوشيدني ها اقدام كنيد.

 

روش تهيّه

تمام نوشيدني هاي هاي معرفيّ شده دراين مطلب به اين صورت آماده مي شوند كه تركيبات آنها را به همراه دو ليوان آب سرد در يك قوري- كه بهتر است چيني باشد- ريخته، روي حرارت كم قرار مي دهيم تا به نقطه جوش برسد؛ سپس قوري را روي حرارت غيرمستقيم(كتري يا سماور) مي گذاريم تا درمدّت ۳۰ دقيقه به آرامي دم بكشد؛ پس ازآن، چاي راصاف نموده، مصرف مي كنيم. اين نوشيدني هاي گوارا، برخلاف چاي معمولي، تا چند روز قابل مصرف مي باشند. بديهي است، بر خلاف چاي سياه، هـرقـدر زمان دم كشيدن چاي بيشتر باشد، كيفيت آن، مطلوب تر خواهد بود. در صورت تمايل مي توانيد از همان ابتدا از آب جوش استفاده نماييد و نوشيدني را مشابه چاي معمولي دم كنيد يا آن كه بگذاريد چاي به مدّت ۱۵ تا ۲۰ دقيقه روي شعله كم بجوشد. ترجيحا اين چاي ها را با عسل، خرما يا توت ميل كنيد. در صورت تمايل مي توان چاي را با چند قطره آب ليموترش تازه ميل كرد.

 

۱- چاي گـل گـاو زبـان- سنبل طيب:

 

تركيبات: گل گاوزبان، ۲ قاشق غذاخوري؛ سنبل طيب، ۱ قاشق مرّباخوري؛ ليموعمّاني،۱عدد.

 

خواصّ: گل گاو زبان، طبيعتي گرم و تر و ضد ّسودا و صفرا دارد و آرام بخش اعصاب، خواب آور و مسكّن سردردهاي عصبي و دردهاي كليوي و كاهش دهنده فشار خون است. سنبل طيب هم  با طبيعت گرمي كه دارد؛ ضدّ قولنج و اسپاسم هاي عضلاني و مفيد در درمان تشنّج و صرع بوده؛ قوّه باه(ميل جنسي) را نيز تقويت مي كند.

۲- چاي به ليمو- زيرفون:

 

تركيبات: به ليمو،۱قاشق مربّاخوري و زيرفون،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: طبيعت اين چاي گرم بوده؛ در درمان سرماخوردگي، تشنّج، نقرس، دردهاي سياتيكي، غلظت خون، روماتيسم، بي خوابي هاي شبانه، ميگرن، اضطراب، طپش قلب، سردرد، آسم، فشارخون و اسهال موثراست؛ همچنين اين چاي، تقويت كننده حافظه، شستشودهنده كليه و مقوي معده است. مصرف اين چاي به علّت دارا بودن زيرفون، براي خانم هاي باردار ممنوع است.

۳- چاي بادرنجبويه- زيرفون:

 

تركيبات: بادرنجبويه،۱قاشق مربّاخوري و زيرفون،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: اين چاي طبيعت بسيارگرمي داشته، مقوّي قلب و اعصاب، خون ساز، تـقـويـت كننده سلّولهاي مغزي، فوق العاده آرام بخش و در بعضي مزاجها بالابرنده قوي فشارخون است. بادرنجبويه، خود، به تنهايي، مقوّي مغز، ضدّ صداي گوش، ضدّ بيماريهاي كليه، ضدّ خوابهاي وحشتناك، ضدّ بوي بد دهان، خواب آور و نشاط آور است. اين چاي نيز به دليل دارا بودن زيرفون براي خانم هاي باردار منع مصرف دارد.

۴- چاي بابونه:

 

تركيبات: بابونه،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: طبيعت‌ آن، معتدل و در بابونه هاي صحرايي به سمت گرم و خشك است. ضدّ بلغم و صفرا و آرام بخش اعصاب، به ويژه اعصاب معده و روده و مقويّ آنها و شستشودهنده بسيارقوي كليه ها و تقويت كننده كلّي سيستم عصبي است وعلاوه برآن، ضدّ تب، ضدّ انگل، ضدّ يبوست و اشتهاآور است.

۵- چاي به ليمو:

 

تركيبات: به ليمو،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: اين چاي آرام بخش، طبيعتي گرم دارد و مناسب براي درمان بي خوابي هاي شبانه، ميگرن، سردرد، طپش قلب وآسم بوده؛ ضمن تقويت معده و آثار ضدّنفخ، حافظه را نيز بهبود مي بخشد.

۶- چاي دارچين:

 

تركيبات: دارچين، چندقلم آسياب نشده.

خواصّ: طبيعت گرم و خشك دارچين از آن يك محرّك عالي اعصاب ساخته است كه ضمن دارا بودن خواصّ نشاط آوري و رفع دلهره، شستشودهنده كليه، دفع كننده اخلاط رطوبتي، تقويت كننده قوه باه و موثر در درمان پادردهاي رطوبتي است. دارچين علاوه بر تقويت كبد و معده، اشتهاآور نيز بوده، بوي بد دهان را برطرف مي كند. جالب است كه بدانيد طبق نظر اطبّاي قديم، اثر مثبت دارچين براعصاب، تا ۱۵سال در بدن ماندگار است. زنان باردار بهتر است در مصرف دارچين كمي احتياط كنند.

۷- چاي زنجبيل:

 

تركيبات: زنجبيل قلم(نكوبيده)، ۲قطعه متوسّط.

 

خواصّ: زنجبيل، طبيعتي گرم و خشك دارد و ضدّ بلغم  و صفرا، بالابرنده قوي فشارخون، مقوّي اعصاب، تقويت كننده حافظه، تنظيم كننده جريان ادرار، ضد ّرطوبت مزاج، خونساز، ضدّ درد مفاصل، تقويت كننده قوّه باه، مقوّي دستگاه گوارش، حل كننده سـنـگ هــاي صـفراوي، ضدّ مسموميت هاي غذايي، درمان كننده بسيار خوبِ تب مالت و ضدّ سرطان  مي باشد. نكته مهم در مصرف زنجبيل آن است كه زياده روي در مصرف آن مي تواند باعث افزايش فشار خون و ضعف نيروي جنسي شود.

۸- چاي ميوه گل نسترن:

 

تركيبات: ميوه گل نسترن، ۱۵عدد.

 

خواصّ: اين چاي با طبيعتي معتدل و تا حدّي خشك؛ سرشار از ويتامين ث بوده، در پيشگيري و درمان سرماخوردگي موثراست. ميوه گل نسترن، فشارخون را كم كرده؛ ورم و درد كليه را التيام و آن را شستشو مي دهد؛ معده را تقويت مي نمايد و اثرات ضدّ اسهالي دارد.

۹- چاي زيرفون:

 

تركيبات: زيرفون،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: طبيعت زيرفون، گرم است و مصرف زياد آن مي تواند فشارخون را كاهش دهد. اين چاي در درمان ناراحتي هاي عصبي وتشنّج ها، مـيـگـرن هاي مزمن، بي خوابي، سردرد، بيماري هاي ريوي و زكام، غلظت خون، استفراغ، روماتيسم، آرتروز، نقرس و دردهاي سياتيكي كاربرد دارد. باز هم بايد يادآوري  كنيم كه مصرف زيرفون براي خانم هاي باردار ممنوع است.

۱۰- چاي آويشن:

 

تركيبات: آويشن،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: آويشن با طبيعتي معتدل، ضدّ صفرا، بالابرنده فشارخون، مقوّي اعصاب و افزاينده قدرت بينايي است و در رفع التهاب هاي مزمن روده بزرگ، دفع انگل هاي گوارشي، افزايش اشتها و تقويت كلي جهاز هاضمه مفيد است.آويشن، كليه را شستشومي دهد؛ رطوبت بدن را دفع مي كند؛ غلظت خون را  كاهش مي دهد و در درمان زكام، سرفه و آسم موثر است.

۱۱- چاي اكليل كوهي(رُزماري):

 

تركيبات: اكليل كوهي،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: اكليل كوهي كه برخي آن را«گياه معجزه گر» مي نامند؛ طبيعتي معتدل تا گرم و ضدّ صفرا داشته؛ تقويت كننده كلي بدن و به ويژه اعصاب، شستشودهنده كليه، ضدّ دلهره و اضـطراب، بـرطـرف كننده زكـام، آسـم و سياه سرفه، مقوّي معده، ضدّ دردهاي روماتيسمي، استخواني وكمري و حل كننده سنگ هاي صفراوي است.

۱۲- چاي گزنه:

 

تركيبات: گزنه،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: گزنه، طبيعتي گرم و خشك دارد و اثر آن در كاهش قند خون، سال هاست كه به اثبات رسيده است. اين گياه، ضدّ صفرا و سنگ كيسه صفرا بوده؛ غلظت خون را كاسته؛ چربي خون را پايين مي آورد؛ و با شستشوي كليه، بـسـيـاري از بـيماري هايش را بهبود مي دهد.گزنه، همچنين، ضدّ سرطان، ضدّ خونريزي، زيادكننده شيرمادر، برطرف كننده خستگي، ضدّ ريزش موي سر و مفيد در درمان بيماري هاي پروستات است.

۱۳- چاي مرزنجوش:

 

تركيبات: مرزنجوش،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: طبيعت گرم و اثرآرام بخش مرزنجوش براعصاب، آن را تبديل به يكي از بهترين داروها در درمان ميگرن كهنه، درد شقيقه ها و بسياري از سردردهاي ديگر و نيز، بي خوابي نموده است. اين گياه با اثر تـب بُر و خلط آورخود، در درمان  انواع سرماخوردگي ها موثراست و در دستگاه گوارش به عنوان داروي ضدّ نفخ و ورم معده، ضدّ اسهال و اشتهاآور كاربرد دارد.

۱۴- چاي اسطوخودّوس:

 

تركيبات: اسطوخودّوس،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: طبيعت اين گياه مفيد دارويي، گرم وخشك است و در درمان طيف وسيعي از بيماري ها ازجمله ميگرن، زكام، آسم و برونشيت، انواع روماتيسم و اگزما كاربرد دارد. اين گياه، مُسكّن، آرام بخش اعصاب، تقويت كننده سلولهاي مغز و شستشودهنده كليه است.

۱۵- چاي فلوس:

 

تركيبات: مغز فلوس،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: طبيعت فلوس، معتدل و ضدّ صفراست و به عنوان يك مليّن ومسهل قوي(امّا با عملكردي ملايم و بي آزار)، يبوستهاي مقاوم به درمان و مـزمـن را درمان مي كند و بـه تـدريج، تورّم امعاء واحشاء را تـسـكيـن مي دهد. فلوس، همچنين، پايين آورنده فشارخون و درمان كننده برفك دهان است.

۱۶- چاي زعفران:

 

تركيبات: زعفران كوبيده ،۱قاشق مربّاخوري.

 

خواصّ: زعفران، طبيعتي گرم و خشك دارد و مقوّي قلب، محرّك قواي مغزي، شادي بخش، خنده آور، ضّدكرم خوردگي دندان، شستشودهنده كليه، مقوّي معده، ضدّسرفه، ضدّحسّاسيت و خلط آور است. در هنگام زايمان براي تسهيل و تسريع روند زايمان مي توان يك مثقال آن را دم كرده ميل نمود امّا در دوران بارداري بهتر است از مصرف زياد آن خودداري كرد.

۱۷- چاي نعناع:

 

تركيبات: نعناع،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: طبيعت نعناع، معتدل و داراي اندكي گرمي و يك ضدّ اسهال و استفراغ قوي است كه مقوّي معده و ضدّ نفخ آن؛ خوشبوكننده دهان؛ آرام كـنـنده روده ها و رفع كننده ناراحتي هاي كيسه صفرا و نيز مفيد در درمان ناراحتي هاي ريوي، تـنـگي نفس، آسم و سرفه و خستگي هاي جسمي است.

۱۸- چاي پونه:

 

تركيبات: پونه،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: پونه، به لحاظ طبيّ، «نعناع خودرو» محسوب مي شود و خواصّ آن مشابه نعناع است.

۱۹- چاي چلتوك برنج:

 

تركيبات: چلتوك برنج،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: چلتوك برنج، طبيعتي گرم دارد و سرشار از ويتامين هي گروه «ب» است، ازسفيد شدن و ريزش موي سر پيشگيري مي كند(به صورت خوراكي و ماساژ روي مو و پوست سر) و يبوسـت هـاي مزمن را درمـان مي كند. استفاده از اين چاي براي خانم هاي باردار ممنوع است.

۲۰- چاي گلپر:

 

تركيبات: گلپر،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: طبيعت گلپر، گرم و خشك بوده؛ تقويت كننده عالي حافظه و يك داروي ضـدّ صـرع قـوي است؛ برطرف كننده تنبلي معده، كـمـك كـنـنـده به هضم غذا، ضدّ انواع اسهال و اشتهاآوربوده؛ علاوه برتقويت ميل جنسي، در درمان جوش و دمل نيز موثر است.

۲۱- چاي زيره سياه:

 

تركيبات: زيره سياه،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: طبيعت بسيار گرم زيره، چـربي اضافه بدن را مي سوزاند و چاقي را برطرف مي كند؛ فشارخون را افزايش مي دهد وعلاوه برتصفيه خون، تقويت قلب وعروق وشـسـتـشـوي كـلـيـه، ضدّ زردي پوست، افزايش دهنده شيرمادر، ضدّنفخ و مقوّي معده مي باشد.

۲۲- چاي بادرنجبويه:

 

تركيبات: بادرنجبويه،۲قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: طبع بادرنجبويه، بسيارگرم بوده؛ دربعضي مزاجها، بالابرنده قوي فشارخون است؛ همچنين، مقوّي قلب و اعـصـاب و فـوق العاده آرام بخش، خـون ساز، ضدّ صداي گوش، خواب آور، نشاط آور، ضد ّبيماري هاي كليه، ضدّ خوابهاي وحشتناك و برطرف كننده بوي بد دهان است.

۲۳- چاي بهارنارنج:

 

تركيبات: بهارنارنج،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: بهارنارنج، طبيعتي گرم دارد و آرام بخش، تقويت كننده مغز واعصاب، شادي بخش و اشتهاآور است.

۲۴- چاي هوفاريقون:

 

تركيبات: هوفاريقون،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: طبيعتي گرم وخشك دارد و مقوّي قلب واعصاب و درمان كننده ميگرن مي باشد.

۲۵- چاي كوهي(چاي پشمي):

 

تركيبات: چاي كوهي،۱قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: طبيعت آن، گرم بوده؛ ضدّ آلرژي و حسّاسيت، مقوّي اعصاب، آرام بخش، خواب آور و موثر در درمان اگزماي پوستي است.

۲۶چاي آلبالو:

 

تركيبات: آلبالوي بدون هسته، نصف ليوان.

 

خواصّ: آلـبـالـو بـا طبيعت سرد و خشكي كه دارد، ضدّ صفرا، ضدّ اسهال، كاهش دهنده فشار خون، موثر در برطرف نمودن حالت تهوّع، ضدّ خارش هاي پوستي، ضدّ سنگ كليه و يك اشتها آور بسيار عالي است امّا مبتلايان به زخم هاي گوارشي نبايد از آن استفاده كنند.

۲۷- چاي ترش(چاي مكّه يا چاي گُجرات):

 

تركيبات: چاي ترش، ۱ قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: مصرف اين چاي، باعث كاهش تدريجي فشار و چربي خون خواهد شد. مصرف اين چاي در بعضي افراد؛ ممكن است باعث كاهش شديد فشار خون و عوارضي مثل سرگيجه شود؛ لذا اين چاي را با مقادير بيشتري نبات؛ يا همراه با نوشيدني هايي كه باعث افزايش فشار خون مي شوند؛ مصرف نماييد.

۲۸- چاي گل سرخ(گل محمّدي):

 

تركيبات: گل سرخ(تازه يا خشك شده)، ۲ قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: اين چاي، طبيعتي معتدل با گرايش به سمت سرما و خشكي دارد و بسيار شادي بخش، مقوّي قلب و ضد ّصفرا و بلغم مي باشد.گل سرخ، مليّن بسيار خوبي بوده؛ در درمان يبوست هاي تازه و كهنه ، تقويت لثه و ترميم زخم هاي آن مفيد است.

۲۹- چاي زرشك:

 

تركيبات: زرشك آبگيري، ۲ قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: زرشك، طبيعتي سرد و خشك دارد و ضدّ صفرا، تقويت كننده معده، كبد و قلب، خنثي كننده سموم، برطرف كننده عطش و گرمازدگي(و تهوّع و استفراغ ناشي از آن) و بي اشتهايي است. زرشك، ضمن تصفيه خون، درمان بـسـيار خوبي براي فـشـار خـون بـالا(در افراد گرم مزاج) مي باشد.

۳۰- چاي قره قات(قراقات):

 

تركيبات: قره قات، ۱ قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: قره قات، ميوه درختي است كه در جنگل هاي شمال ايران مي رويد و به لحاظ خواصّ دارويي، بسيار شبيه زرشك مي باشد. اين ميوه يكي از بهترين داروها در تصفيه خون و كاهش فشار آن مي باشد و علاوه بر درمان اسهال، در كاهش ميزان قند خون نيز موثّر است.

۳۱- چاي غوره:

 

تركيبات: غوره، ۲ قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: غوره با طبع سرد و خشك خود، ضدّ صفرا و بلغم، برطرف كننده تشنگي و مقوّي كبد است و باعث كاهش فشار خون در افراد گرم مزاج مي شود؛ امّا براي زخم هاي معده و اثني عشر مضرّ است.

۳۲- چاي عنّاب:

 

تركيبات: عنّاب، ۱۵ عدد.

 

خواصّ: عنّاب، طبيعتي معتدل دارد ومليّن، تصفيه كننده خون، ضدّ سرفه و تنگي نفس، كاهش دهنده فشار خون، مفيد در درمان بواسير و برطرف كننده خشونت سينه، حلق و گرفتگي صداست.

۳۳- چاي گل پنيرك:

 

تركيبات: گل پنيرك، ۲ قاشق غذاخوري.

 

خواصّ: اين چـاي، داراي طبيعتي سـرد و تر، مليّن، خلط آور، شستشو دهنده كليه، ضدّ درد كليه و سوزش مثانه، درمان كننده زخم هاي گوارشي و يكي از بهترين داروها در درمان سينه درد ها و ورم حلق و گلو است.

 

انواع دمنوش ها٬ چاي آويشن٬ چاي اسطوخودّوس٬ چاي اكليل كوهي(رُزماري)٬ چاي بابونه٬ چاي بادرنجبويه٬ چاي بادرنجبويه- زيرفون٬ چاي به ليمو٬ چاي به ليمو- زيرفون٬ چاي بهارنارنج٬ چاي پونه٬ چاي ترش(چاي مكّه يا چاي گُجرات)٬ چاي چلتوك برنج٬ چاي دارچين٬ چاي زرشك٬ چاي زعفران٬ چاي زنجبيل٬ چاي زيرفون٬ چاي زيره سياه٬ چاي عنّاب٬ چاي غوره٬ چاي فلوس٬ چاي قره قات(قراقات)٬ چاي كوهي(چاي پشمي)٬ چاي گـل گـاو زبـان- سنبل طيب٬ چاي گزنه٬ چاي گل پنيرك٬ چاي گل سرخ(گل محمّدي)٬ چاي گل گاو زبان٬ چاي گلپر٬ چاي مرزنجوش٬ چاي ميوه گل نسترن٬ چاي نعناع٬ چاي هوفاريقون٬ دمنوش٬ دمنوش ها در طب سنتي٬ دمنوش هاي ايراني٬ دمنوش هاي گياهي٬ دمنوش هاي مفيد در طب سنتي٬ دمنوش و عطاري


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۶:۰۵ توسط:وي پك موضوع:

دهانشويه هاي ساده گياهي و طبيعي در طب سنتي

دهانشويه هاي ساده گياهي و طبيعي

 

دهانشويه نياز به معرّفي ندارد! به چرخاندن مايعات مختلف در دهان به منظور پاكسازي فيزيكي و نيز اِعمال اثرات درماني بر روي لثه ها، دندان ها، زبان و ساير عناصر موجود در حفره دهان دهانشويه اطلاق مي شود. واضح است كه اگر همين كار در فضاي گلو و حنجره انجام شود ديگر به آن دهانشويه نمي گوييم؛ بلكه حالا «غرغره» نام مي گيرد.

 

ساده ترين نوع دهانشويه؛ دهانشويه با آب است كه در احاديث شريف هم بر آن تاكيد شده است. همين كار ظاهرا پيش پا افتاده اگر به طور مرتّب انجام شود تاثير به سزايي در سلامت دهان و دندان خواهد داشت.

 

هدف اين بحث، معرّفي چند نوع دهانشويه ساده و قابل دسترس گياهي و طبيعي است كه اثرات درماني آنها، قابل ملاحظه است. در عين حال تشويق كاربران به عدم استفاده از دهانشويه هاي پر عارضه شيميايي – و از جمله دهانشويه كلرهگزيدين – مي تواند هدف مهمّ ديگر اين مطلب باشد.

 

تذكّر مهم: چنانكه گفتيم اِعمال اثرات دارويي بر فضاي دهان از اهداف مهمّ دهانشويه هاست؛ لذا تماس طولاني تر مادّه دهانشويه با مخاط دهان، مطلوب است. به همين جهت بهتر است مدّت زمان گرداندن دارو در داخل دهان را كمي طولاني تر كنيد و بعد از دهانشويه هم تا مدّتي از شستن دهان يا خوردن و آشاميدن خودداري كنيد. با توجّه به اين كه به هنگام دهانشويه، پاكسازي فيزيكي و نيز رسيدن دارو به منافذ بين دندان ها هم مدّ نظر است بهتر است چرخاندن دارو در دهان با فشار مناسب انجام شود.

 

۱- دهانشويه گلاب و سركه: به تجربه، بهترين دهانشويه اي كه تا به حال از آن استفاده كرده ام دهانشويه گلاب و سركه است؛ به اين نحو كه ۵ قسمت گلاب و يك قسمت سركه را با هم مخلوط مي كنيد و روزي ۳-۲ بار به عنوان دهانشويه استفاده مي كنيد. اين داروي فوق العاده، علاوه بر خوش بو كردن دهان، در درمان انواع عفونت هاي دهان و دندان، سستي لثه ها و خونريزي آنها با مسواك زدن، خونريزي پس از اعمال دندان پزشكي، لقّي دندان ها، درمان انواع زخم ها و جوش هاي فضاي دهان و پيشگيري و درمان آفت،بسيار خوب و قوي عمل مي كند. در مواردي كه به علّت وجود زخم يا آفت، استفاده از اين دهانشويه ايجاد سوزش مي كند، اگر قادر به تحمّل آن نيستيد مي توانيد تا رفع مشكل از دهانشويه گلاب به تنهايي استفاده كنيد. در مواردي هم كه قطع خونريزي مدّ نظر است(مثلاً پس از كشيدن دندان)، براي اِعمال اثر قوي تر مي توانيد سركه را به تنهايي استفاده كنيد. اگر با استفاده از اين دهانشويه، احساس كُند شدن دندان داريد؛ مي توانيد مقدار سركه دهانشويه را كم كنيد. فراموش نكنيد كه در صورت تمايل، گلاب و سركه هر كدام به تنهايي هم قابل استفاده هستند. توصيه اينجانب به شما اين است كه از اين دهانشويه به طور دائم و خانوادگي استفاده كنيد.

 

تذكّر: براي اين دهانشويه بهتر است از سركه انگور كه قوي تر است استفاده كنيد. نوع خانگي و كارخانه اي هم فرق چنداني براي اين استفاده موضعي ندارد اگرچه باز هم نوع خانوادگي ارجح است.

[caption id="attachment_311" align="alignnone" width="225"] دهانشويه گلاب و سركه[/caption]

 

۲- چوب مسواك: در مورد چوب مسواك در جاي خود صحبت خواهيم كرد. اگر چه روش استفاده اصلي چوب مسواك همان شيوه رايج است؛ امّا جوشاندن اين چوب و استفاده از عصاره آن به عنوان دهانشويه هم اثرات فوق العاده پيشگيرانه و درماني بر انواع مشكلات دهان و دندان دارد؛ ضمن اين كه تداوم اين دهانشويه اثر خوبي در پيشگيري از ايجاد جرم دندان دارد.

[caption id="attachment_312" align="alignnone" width="300"] چوب مسواك[/caption]

۳- نمك: محلول آب نمك در ضدّ عفوني كردن محوّطه دهان و گلو بسيار مفيد است. علاوه بر دهانشويه، نمك را مي توان با ماساژ دادن روي لثه ها و دندان ها هم به كار برد.

 

۴- ساير دهانشويه ها: تعداد گياهاني كه از عصاره آن ها مي توان به عنوان دهانشويه استفاده كرد كم نيست و آنچه در ادامه مي آيد تنها اشاره اي است به چند نمونه از آنها؛ امّا قبل از آن بايد بگوييم كه عصاره اين گياهان را مي توانيد به چند صورت تهيه كنيد:

 

۱-۳- تهيه عصاره با جوشاندن: مقداري از گياه را با مقدار متناسبي از آب حدود نيم ساعت روي شعله كم گاز بجوشانيد؛ سپس آن را صاف كرده پس از خنك شدن مصرف كنيد. اين عصاره را بهتر است در يخچال نگهداري كنيد؛ امّا فراموش نكنيد عصاره هايي كه از اين راه به دست مي آيند دوام چنداني ندارند و بعد از ۳-۲ روز شروع به فساد مي كنند. لذا بهتر است به صورت روزانه تهيه شوند.

 

۲-۳- استفاده از عرقيات گياهي: عرقيات هر كدام از اين گياهان كه در بازار داروهاي گياهي موجود باشد به عنوان عصاره قابل استفاده است؛ امّا بهتر است براي اين كار از عرقيات سنّتي، غليظ و غير پاستوريزه استفاده كنيد. عرقيات، مدت دوام زيادي دارند(حدّاقل ۶ ماه تا يك سال) و اگر چه نگهداري آنها در يخچال مطلوب است؛ امّا خارج از يخچال نيز به طور معمول مشكلي پيدا نمي كنند.

 

تذكّر مهم: با توجّه به اثرات ذكر شده براي اين داروها، هر شخص مي تواند از دو يا چند گياه به صورت تركيبي استفاده كند.

 

 

- چاي: چاي را دم كنيد؛ امّا آن را ننوشيد! دهانشويه چاي – به ويژه چاي سبز – در كاهش بار عفوني فضاي دهان بسيار موثّر است.

[caption id="attachment_313" align="alignnone" width="300"] دهانشويه چاي سبز[/caption]

- جفت بلوط: جفت بلوط، لايه نازك قهوه اي رنگي است كه بين پوست بلوط و مغز آن قرار گرفته و به راحتي هم جدا مي شود. اين دارو بسيار قابض است و اثرات بسيار مفيدي در كم كردن عفونت و بهبودي آفت و زخم هاي دهان و رفع سستي لثه ها و لقّي دندان ها دارد.

[caption id="attachment_314" align="alignnone" width="300"] دهانشويه جفت بلوط[/caption]

 

- مازو: درمان زخم ها، عفونت ها و سستي و خونريزي لثه ها.

[caption id="attachment_315" align="alignnone" width="300"] دهانشويه مازو[/caption]

 

- تاجريزي: درمان زخم ها، عفونت ها و آفت.

[caption id="attachment_316" align="alignnone" width="300"] تاجريزي[/caption]

 

- نعناع، پونه و آويشن: ضدّ عفوني كننده فضاي دهان هستند. البته به طور معمول براي درمان استفاده نمي شوند؛ بلكه از اثرات پيشگيرانه آنها استفاده مي شود.

 

- عروسك پشت پرده(كاكنج): درمان زخم ها، عفونت ها و آفت.

[caption id="attachment_317" align="alignnone" width="300"] عروسك پشت پرده[/caption]

 

- عاقرقرها: درمان زخم ها، عفونت ها و آفت.

[caption id="attachment_318" align="alignnone" width="300"] عاقرقرها[/caption]

 

- بومادران: درمان زخم ها، عفونت ها و آفت.

[caption id="attachment_319" align="alignnone" width="300"] بومادران[/caption]

 

- پوست انار: يك داروي ارزان – در واقع رايگان – امّا بسيار موثّر است. جوشانده پوست انار يك درمان عالي براي انواع عفونت ها، زخم ها و آفت دهان است؛ لثه هاي سست را محكم مي كند؛ خونريزي آنها را – به ويژه هنگام مسواك زدن – متوقّف مي كند و لقّي دندان ها را به تدريج از بين مي برد. گل انار و آب انار هم در اين زمينه اثري مشابه پوست انار دارند.

 

- گلنار فارسي: در درمان زخم ها، عفونت ها، آفت، سستي و خونريزي لثه ها و لقّي دندان ها بسيار موثّر است. اثرات گلنار هم مشابه پوست انار است.

[caption id="attachment_320" align="alignnone" width="300"] گلنار فارسي[/caption]

- سماق قرمز و قهوه اي و گرد غوره: درمان زخم ها و آفت و جلوگيري از خونريزي لثه ها.

 

- طباشير، بنفشه، پنيرك، خطمي، خرفه و تخم خرفه: اين داروها و داروهاي مشابه، خنك كننده فضاي دهان، آرام بخش دردهاي ناشي از آفت و كاهش دهنده سوزش و تحريك زخم هاي دهان هستند.

 

- ميخك: دهانشويه با عصاره يا عرق ميخك يك مسكّن بسيار مناسب براي بسياري از دندان دردهاست.

 

- فلوس و تخم گشنيز: اين دو دارو مي توانند اثر مناسبي در درمان برفك نوزادان داشته باشند. راه مناسب آن است كه عصاره آنها را به طور مرتّب با چيزي مثل گوش پاك كن، روي نقاط مورد نظر دهان نوزاد بماليم. بزرگ ترها مي توانند از دهانشويه آنها استفاده كنند. در عين حال كه اين دو دارو روي آفت هم اثر مناسبي مي گذارند.

 

- سعد كوفي: از مهم ترين داروهاي ضدّ عفوني كننده دهان و دندان است كه پودر شده آن را مي توان براي مسواك زدن به كار برد؛ امّا دهانشويه آن هم مي تواند كاربرد داشته باشد.

[caption id="attachment_321" align="alignnone" width="300"] سعد كوفي[/caption]

 

پوست انار٬ جفت بلوط٬ چوب مسواك٬ دهانشويه سركه و گلاب٬ دهانشويه طبيعي٬ دهانشويه گياهي٬ شستن دهان و دندان با طب سنتي٬ عرقيات گياهي٬ عروسك پشت پرده٬ گلنار فارسي٬ مازو


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۲۱:۱۱ توسط:وي پك موضوع:

درمان قطعي پسوريازيس با طب سنتي

پسوريازيس چيست؟

بيماري صدف يا به قول امروزي ها، پسوريازيس، بيماري ناشناخته اي نيست و قدمش از سال هاي دور به جسم انسان ها باز شده است. امّا شيوع بسيار زياد و انفجاري آن، پيشكش زندگي به سبك غربي و درمان هايي به شيوه طبّ به اصطلاح مدرن است؛ شيوعي كه صدالبته و به مانند بسياري از بيماري هاي ديگر، گسترشي روزافزون دارد.

 

پسوريازيس از ديدگاه طب جديد

پسوريازيس يك بيماري شايع پوستي مرتبط با سيستم ايمني بدن است كه با پلاكهايي همراه با پوسته هاي نقره اي رنگ مشخص مي شود. در اين بيماري، سرعت تكثير و رشد سلولهاي پوستي به صورت نامتناسبي بالا مي رود و در نتيجه، چندين لايه سلول مرده در سطح پوست تجمع پيدا مي‌كنند كه همان پوسته‌هاي پسوريازيس را تشكيل مي دهند. اين بيماري اشكال گوناگون و با شدت هاي متفاوت دارد اما شايع‌ترين شكل آن يعني پسوريازيس معمولي به صورت پلاكهاي قرمز رنگ با پوسته‌ريزي قابل توجه، اغلب در سر، آرنج‌ها، ساعدها، زانوها و ساير نواحي تحت فشار ديده مي شود. گاهي اوقات پلاك هاي فوق‌الذكر بخش قابل توجهي از سطح پوست را درگير مي‌كنند.

[caption id="attachment_296" align="alignnone" width="292"] پسوريازيس از نظر طب جديد[/caption]

 

پسوريازيس در ايران نيز جزو بيماري‌هاي شايع پوستي مي باشد.

 

عوامل متعددي به عنوان عامل مسبّب يا مشدّد اين بيماري مطرح شده است؛ از جمله:

 

وراثت؛ برخي عفونت ها ازجمله گلودردهاي چركي؛ موقعيت جغرافيايي و آب و هوا(ضايعات پسوريازيس در هواي سرد، تشديد و در هواي معتدل يا گرم و مرطوب، بهبود مي يابد.)؛ استرس هاي روحي؛ صدمات فيزيكي؛ عوامل هورموني و متابوليك(بلوغ و يائسگي باعث تشديد ضايعات هستند و حاملگي، باعث تخفيف آنها.)؛ برخي داروها(تركيبات ليتيوم، داروهاي بتا بلوكر- مانند پروپرانولول-، تركيبات يد، كلروكين و ... )؛ خوراكي هايي مانند قهوه؛ سن(حداكثر شيوع در 10 تا 30 سالگي) و ....

 

آيا اين بيماري مسري است؟

يكي از بدترين موارد مربوط به پسوريازيس اين است كه ديگران گمان مي كنند اين بيماري مسري است و در نتيجه از بيمار دوري مي كنند، درحالي كه چنين نيست. اين اجتناب افراد از ارتباط با بيمار بسيار ناراحت كننده است چرا كه او تصور نامناسبي از خود پيدا مي كند. اين مساله ممكن است باعث عصبانيت، خجالت زدگي و يا نااميدي و استرس و اضطراب در بيمار شود كه اين حالات، خود مي توانند زمينه ساز تشديد اين بيماري شوند.

 

در حال حاضر اين بيماري در طب رايج درمان قطعي ندارد و تنها با داروها و روشهاي مختلف، قابل كنترل است. اين درمان هاي تسكيني اغلب با موارد متعدّد عود بيماري همراهند.

 

كورتيكواستروئيد(كورتون)هاي موضعي معمولاً شايع ترين داروهايي هستند كه براي كنترل پسوريازيس استفاده مي شوند. اين داروها، التهاب و تحريك پذيري پوست را كاهش مي دهند. خيلي از اوقات، پزشك، تركيبي از يك داروي از بين برنده لايه شاخي (كراتوليتيك) و استروئيد موضعي را براي بيمار تجويز مي‌كند.

 

نكته مهم در مصرف كورتيكواستروئيدهاي موضعي آن است كه غالباً پس از مدتي، ديگر آن پاسخ مطلوب ابتدايي حاصل نمي شود، ضمن آنكه خطر نازك شدن پوست در اثر مصرف اين داروها نيز وجود دارد. همچنين با تداوم مصرف اين داروها و به دليل جذب آنها از راه پوست، ممكن است عوارض عمومي مصرف كورتون ها هم آشكار شوند؛ اين امر به ويژه در مورد مصرف كورتون هاي قوي(مثل كلوبتازول) صادق است.

[caption id="attachment_298" align="alignnone" width="300"] درمان پسوريازيس با كورتون[/caption]

علاوه بر درمانهاي موضعي، در موارد شديد پسوريازيس، داروهاي متعددي وجود دارند كه به صورت تزريقي يا خوراكي براي اين بيماري به كار مي‌روند و البته همه آنها نيز عوارض خاص خودشان را دارند. سازوكار عمل اين داروها عمدتا تضعيف سيستم ايمني است تا علايم بيماري كه با فعاليت بيشتر سيستم ايمني تشديد مي شوند، سركوب گردند. گاهي نيز از طيف هاي خاص اشعه ماوراء بنفش براي كنترل علايم بيماري استفاده مي شود كه البته اين روش  هم عاري از عارضه نيست.

 

 

پسوريازيس از ديدگاه طب سنتي

 

از نظر اطباي طب سنتي، پسوريازيس معناي ديگري دارد. در كتب طب سنتي علايم مشابه اين بيماري تحت نام هاي داء الصّدف(بيماري صدف) يا قوبا شرح داده شده است. اين طب – به عنوان يك طب كل نگر - از منظر اخلاطي به اين بيماري مي نگرد. از ديدگاه اين طب، عوامل مختلفي از جمله تغذيه نادرست و روش هاي ناصحيح زندگي، باعث مي شود كه اخلاط نامناسب و مواد زايد در بدن تجمع پيدا كرده با رسوب در پوست، باعث بروز علايم اين بيماري شوند. همانطور كه گفته شد، پسوريازيس اشكال گوناگوني دارد و شدت آن در تمام افراد يكسان نيست. از ديدگاه طب سنتي، مقدار و كيفيت ماده تجمع پيدا كرده در بدن از لحاظ غلظت و لطافت، انواع بيماري و شدت علائم آن را تعيين مي كند.

 

به نظر مي رسد كه پسوريازيس، عمدتا حاصل سوء مزاج سرد و خشك و غلبه سودا در پوست باشد و لذا هر چيزي كه سودا را افزايش دهد؛ باعث توليد اخلاط غليظ و رسوب آنها در پوست شود؛ كاركرد كبد را دچار اختلال كند؛ هضم غذا را مشكل كند؛ ايجاد يبوست كند و ...، مي تواند زمينه ساز بروز يا تشديد پسوريازيس شود و لذا در درمان، بايد مدّنظر قرار گيرد.

 

طب سنّتي، برخلاف طب جديد، براي درمان اين بيماري نه تنها سيستم ايمني بدن را سركوب نمي كند بلكه حتي به تقويت آن هم مي پردازد و در واقع به ياري طبيعت مي شتابد تا بدن با دفع اخلاط نامناسب بر بيماري فائق آيد. طب سنتي درمان را بر پايه اصلاح مزاج و پاكسازي بدن از اخلاط نامناسب و مواد زايد بنا مي نهد و در ادامه با رعايت دستورات مربوط به روش صحيح زندگي ، بيماري از بين مي رود.

 

اين درحالي است كه داروها و روشهاي درماني طب رايج، تنها به تخفيف موقتي علايم كمك كرده؛ درمان هايي تسكيني به حساب مي آيند و چون بيماري اصلي ريشه كن نمي شود، احتمال عود علايم - به دنبال قطع داروها يا حتّي به هنگام مصرف آنها- بسيار بالاست. در طب جديد معمولا رژيم غذايي خاصي براي درمان اين بيماري توصيه نمي شود اما يكي از مهم ترين پايه هاي درمان همه بيماري ها -و از جمله پسوريازيس- در طب سنتي ، رعايت رژيم غذايي و آداب صحيح غذاخوردن است.

نكته بسيار جالب اين است كه در يافته هاي طب جديد هم مي توان دلايلي براي صحّت نظر طب سنتي در مورد اين بيماري يافت. مثلا ديده شده است كه دياليز به ويژه دياليز صفاقي باعث بهبود علائم بيماري مي شود و اين مويد نظر طب سنتي مبني بر وجود اخلاط فاسد در خون، به عنوان دليل اصلي بروز بيماري است.

 

درمان پسوريازيس

 

1- تدابير تغذيه اي

 

همانگونه كه ذكر شد، اولين قدم در درمان اين بيماري، اصلاح رژيم غذايي است.

 

تغيير سبك زندگي به شيوه زندگي شهري و زندگي ماشيني و شرايط و مشغله هاي مربوط به آن، باعث شده كه آداب صحيح تغذيه به تدريج از ياد برود و عادات نادرست غذايي جايگزين آن شود. به همين دليل شيوع بيماري هاي صعب العلاج از جمله پسوريازيس، رو به افزايش است. از اين رو اصلاح رژيم غذايي و پرهيز از مواد غذايي حاوي تركيبات سمي و خطرناك در كمك به بهبود بيماري نقش به سزايي دارند. عدم رعايت دستورات و پرهيزات غذايي موجب مي شود كه اخلاط نامناسب مولد بيماري هرچه بيشتر در بدن تجمع يابند و حتي اگر بيمار، داروهاي تجويز شده را درست و به موقع مصرف نمايد، باز هم پاسخ درماني قابل قبولي را نمي توان انتظار داشت؛ چرا كه مواد زايدي كه با كمك دارو از بدن خارج مي شوند، با مصرف مواد غذايي نامناسب مجددا وارد بدن مي شوند.

 

الف- رعايت آداب تغذيه صحيح

 

اين كار باعث هضم مناسب غذا، كاركرد صحيح دستگاه گوارش و كبد و توليد اخلاط صالح مي شود. آداب تغذيه صحيح بسيار زيادند امّا حدّاقل هايي كه مي توانند مورد توجّه قرار گيرند عبارتند از:

 

غذا را زياد بجويد. قبل و بعد از غذا كمي نمك ميل كنيد. از نيم ساعت به غذا تا دو سه ساعت بعد از آن، مايعات و ميوه نخوريد. در صورت امكان، كم كم وعده ناهار را كم يا حذف كنيد. فاصله بين غذا و خواب حداقل دو ساعت باشد. بسم الله اول و شكر آخر غذا را با توجه بگوييد. پرخوري نكنيد.

 

ب- پرهيزها

 

در مجموع به نظر مي رسد كه حركت نسبي از سمت غذاهاي پخته به سوي غذاهاي خام يا كمتر پخته و از سوي غذاهاي حيواني به سمت غذاهاي گياهي، در درمان اين بيماري نقش مهمّي داشته باشد.

بيمار دچار پسوريازيس بايد از مصرف مواد غذايي زير پرهيز كند:

 

- عدس، بادنجان، چاي، ماست؛

- گوشت گاو و گوساله و ماهي، گوشتهاي يخي و مانده، گوشتهاي نمك سود شده و كنسروي، گوشت بز، گوشت شتر، مرغ و تخم مرغ ماشيني؛

- قهوه، نسكافه، كاكائو، انواع آب ميوه هاي صنعتي و نوشابه هاي گازدار؛

- يخ، آبي كه براي سرد كردن در آن يخ انداخته باشند؛

- غذاهاي آماده و مواد غذايي كارخانه اي، انواع مواد غذايي فرآوري شده، غذاهاي مانده و فريزري، انواع ساندويچ، سوسيس كالباس و همبرگر، پيتزا و انواع فست فودها و سس ها، الويه، ماكاروني، قارچ، غذاهاي تند و شور،

- تنقلات مصنوعي (انواع چيپس، پفك، كيك و كلوچه، شكلات و آب نبات هاي مصنوعي و ...)، انواع تخمه و آجيل هاي بوداده؛

- غذاهاي چرب و سرخ كردني ها، روغن هاي نباتي جامد و مايع صنعتي؛

- شيريني هاي كارخانه اي و شيريني هاي قنّادي.

 

شرح و توضيح برخي از اين پرهيزها:

 

عدس: چنان كه گذشت، در بيماري پسوريازيس، اخلاط غليظ و مواد زايد در بدن تجمع يافته اند. عدس هم ازجمله خوراكي هاي است كه در بدن توليد خون غليظ سوداوي مي كند.

 

بادنجان: بادنجان افزاينده خلط سوداست. در منابع طب سنتي مصرف زياد و طولاني مدت آن را ايجاد كننده قوبا – بيماري با علايم شبيه به پسوريازيس- مي دانند.

 

گوشت گاو و گوساله: گوشت گاو و گوساله طبيعت سردتري نسبت به گوشت گوسفند و بره داشته، مصرف آنها توليد خلط سودا مي كند. البته ضرر مصرف گوشت گوساله، كمتر از گاو است.

گوشت ماهي: گوشت ماهي، طبيعتي سرد و مرطوب دارد. در افرادي كه مزاج پايه صفرا دارند و به دليل حرارت زياد، دچار افزايش سودا شده اند، مصرف ماهي تازه-آن هم به صورت كباب كرده نه سرخ شده- مي تواند مفيد باشد. امّا كساني كه طبيعت سردي دارند بايد از مصرف آن خودداري كنند. افراد سردمزاج،در صورتي كه مجبور به مصرف گوشت ماهي شدند، بايد در تهيه آن از ادويه گرم مثل زيره، رازيانه، زنجبيل و سبزيجاتي مثل جعفري و شويد استفاده نمايند.

البته مصرف ماهي سرخ كرده، ماهي كه در تخم مرغ خوابانده شده باشد، ماهي دودي، انواع ماهي كنسرو شده، ماهي يخ زده و مانده براي همه افراد مبتلا ممنوع است.

گوشت بز: مصرف اين گوشت براي كساني كه غلبه خلط سودا در بدن دارند – كه بيماران دچار پسوريازيس از آن جمله اند- مناسب نيست، بخصوص اگر به همراه كشك يا ترشي ها استفاده شود. اين بيماران اگر زماني مجبور به مصرف گوشت بز شدند، بايد آن را با پياز، روغن زيتون، نخود، بادام، شلغم و هويج ايراني بپزند و در واقع به اين ترتيب از آن اسفيدباجي تهيه كرده و مصرف نمايند. البته مصرف گوشت بز در افراد گرم مزاج ضرر كمتري دارد. در صورت تمايل، بهتر است از گوشت بزغاله استفاده شود.

 

گوشت شتر: گوشت شتر، طبيعتي گرم دارد و در صورت مصرف زياد، در بدن انسان اخلاط غليظ و خون سوداوي توليد مي نمايد بنابراين مصرف آن براي بيماران دچار پسوريازيس مناسب نيست. مصرف گاهگاهي آن براي افراد سردمزاج بلامانع است.

 

مرغ هاي ماشيني و پرورشي: اين حيوان هاي زبان بسته در فضاي سربسته زندگي كرده؛ به علت محروميت از نور آفتاب، كمي تحرّك، تغذيه نامناسب، استفاده از آنتي بيوتيك ها و داروهاي مختلف در پرورش آنها و ... ، موادي در بدنشان تجمع مي يابد كه با خوردن گوشت آنها حالاتي مثل افسردگي و اضطراب در افراد پديد مي آيد.

 

گوشت هاي مناسب:

 

بهترين گوشت براي مصرف اين بيماران، گوشت گوسفند(به ويژه بره جوان)، پرندگان كوچك(بلدرچين، كبك و ...) و گوشت مرغ محلّي(به خصوص جوجه) است.

 

گوشت گوسفند: از بين گوشت هاي قرمز ، بهترين گوشت براي بيماران دچار پسوريازيس گوشت گوسفند است؛ بخصوص اگر گوشت بره 6 ماهه تا يكساله باشد.

 

گوشت مرغ: مصرف گوشت مرغ محلي به خصوص گوشت جوجه مرغ براي بيماران دچار پسوريازيس مفيد است. گوشت جوجه مرغ كه با آب، نخود، شويد و نمك بپزند، به آساني هضم شده و در افراد سردمزاج مناسب بوده و طبع را نيز لينت مي بخشد. جوجه كباب نيز غذايي سهل الهضم بوده كه غذاييت زيادي دارد و فضولات چنداني در بدن توليد نمي نمايد. البته بايد توجه داشت كه بايد براي تغذيه مرغ، از دانه استفاده شده يا در مزارع و باغ ها چريده باشد و از مرغ هايي نباشد كه در لجن ها و مناطق آلوده به دنبال غذا مي گردند.

 

گوشت خروس: آبگوشت خروس پير، ملين طبع و خارج كننده سودا از بدن مي باشد. از اين رو تهيه و مصرف آن به اين شكل به بيماران دچار پسوريازيس توصيه مي شود: گوشت خروس را با آب زياد بپزند تا خوب نرم شود . سپس كمي بسفايج داخل كرده و بجوشانند تا كمي غليظ شده و به قوام آيد و آب آن را نيم گرم مصرف كنند.

 

گوشت پرندگان ديگر: گوشت پرندگاني از قبيل بلدرچين، دراج و كبك نيز هضم خوبي داشته؛ به خصوص براي بيماراني كه معده ضعيفي دارند، مناسب است.

تنقلات مصنوعي: اين نوع خوراكي ها كه انواع چيپس، پفك، كيك و كلوچه، شكلات و آب نبات هاي مصنوعي را شامل مي شوند، به دليل داشتن مواد نگهدارنده، بيكينگ پودر، رنگ هاي مصنوعي، جوش شيرين و ... باعث كم اشتهايي ، ناراحتي هاي عصبي، مشكلات پوستي، اختلال كاركرد كبد و ... مي شوند كه همه اين مسايل به دليل توليد اخلاط نامناسب در بدن مي باشد.

به خاطر وجود نيتراتها، نمك و چربي زياد و وجود چاشني هاي متعدد و ادويه جات تند، بر روي كبد و سيستم ايمني اثر تخريبي داشته؛ مصرف آنها توصيه نمي شود.

 

شيريني هاي مصنوعي و نوشابه هاي صنعتي نيز علاوه بر موارد فوق داراي قند مصنوعي به ميزان زياد هستند كه باعث برهم زدن تعادل املاح و مواد معدني بدن، كاهش توانايي عملكرد آنزيم ها و سركوب سيستم ايمني بدن مي شوند.

پنير پيتزا و پنيرهاي مشابه آن كه حالت كشدار پيدا مي كنند، سودازا مي باشند.

 

غذاهاي فريز شده آرام آرام ماهيت غذايي خود را از دست داده؛ خواص آنها كمتر شده، حتي طعم آنها نيز تغيير مي كند. انجماد، دشمن اصلي ويتامين ها و ياريگر مهم انواع سرطان هاست. غذاهاي منجمد، سودازا بوده، براي بيماري هاي مختلف از جمله پسوريازيس مضرند.

ماكاروني با آرد كاملا سفيد و بدون سبوس توليد مي شود ولذا ارزش غذايي چنداني ندارد. به دليل حالت خميري ماكاروني و زياد جويده نشدن آن، موسين و پتيالين بزاق كمتر توليد شده هضم آن دچار اختلال مي شود. همچنين به دليل فقدان فيبر، يبوست زاست. يبوست و هضم نادرست از جمله اموري هستند كه باعث توليد اخلاط غليظ و فاسد و ايجاد و تشديد بيماري هاي مختلف از جمله پسوريازيس مي شوند.

 

ادويه اگر به ميزان كم استفاده شوند، باعث ايجاد مشكل نمي شوند اما اگر به طور مرتب و زياد استفاده شوند، مي توانند باعث ايجاد ناراحتي هاي پوستي و التهاب كبد شوند.

 

استفاده مداوم از چاشني هاي شور، مضر و سودازاست و سلامتي را به خطر مي اندازد.

 

با سرخ كردن غذا دمايي بالاتر از 150درجه سانتي گراد به وجود مي آيد كه بخش عمده اي از املاح معدني، ويتامين ها و آنزيم هاي مهم و مفيد غذايي را از بين مي برد. غذاها در اثر سرخ كردن ديرهضم شده، سيستم گوارش بدن را مختل و آن را خسته و فرسوده مي كنند و همانگونه كه گفته شد، هضم نادرست غذا باعث تشديد علايم پسوريازيس مي شود. مصرف زياد روغن به خصوص انواع صنعتي آن و غذاهاي بسيار چرب، با توليد اخلاط غليط و ايجاد اختلال كاركرد جدّي در كبد، خطر ابتلا به انواع بيماري ها را افزايش مي دهند.

 

يخ، آب يخ و خوراكي هاي تگري!: در هنگام تشنگي و به خصوص در هواي گرم ، بسياري از افراد به نوشيدن آب يا نوشيدني هاي حاوي يخ پناه مي برند. نوشيدن آب يخ، تغيير ناگهاني در دماي بدن و معده ايجاد كرده؛ باعث غليظ شدن شيره معده، از دست رفتن املاح موجود در خون و عدم تعادل سديم و پتاسيم بدن مي شود كه نهايتا مي تواند منجر به صدمه به سيستم عصبي، كبد و كليه شود. طب سنتي يخ را سودازا دانسته و حتي اگر داخل آب هم ذوب شود، باعث بسياري از بيماري هاي سوداوي مي شود.

براي رفع تشنگي بهتر است از آبي كه داخل يخچال خنك شده استفاده شود و قواعد نوشيدن آب نيز رعايت شود.

 

چاي: اين نوشيدني، يكي از متهمان اصلي در ايجاد بسياري از بيماري ها مانند زخم معده، سنگ كليه، بيماري هاي پوستي، افتادگي دريچه ميترال، پوكي استخوان و ... است.

 

پسوريازيس٬ پسوريازيس و طب سنتي٬ درمان قطعي پسوريازيس با طب سنتي٬ عوامل ايجاد پسوريازيس٬ ممنوعيات پسوريازيس


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۱۸:۱۰ توسط:وي پك موضوع:

درمان گياهي خار پاشنه

خار پاشنه چيست وچگونه درمان ميشود ؟

به ايجاد يك زايده استخواني در پاشنه پا كه باعث درد پاشنه و مشكل در راه رفتن مي شود خار پاشنه مي گويند. به منظور مطالعه روشهاي درمان گياهي خار پاشنه و درمان خار پاشنه با طب سنتي با ما همراه باشيد.

علت به وجود امدن خار پاشنه

بر اثر فشار بيش از حد به فاشياي پلانتار، محل اتصال آن به استخوان پاشنه، دچار كشيدگي و پارگي هاي ميكروسكوپي مي شود. پاسخ بدن به اين اتفاق، التهاب و درد است. دردي كه در محل اتصال اين ليگامان به پاشنه احساس مي شود.

فاشياي پلانتار رباط نازكي است كه پاشنه را به پاي شما متصل مي كند. اين رباط از قوس پاي شما پشتيباني مي كند و در راه رفتن به شما كمك زيادي مي كند.

[caption id="attachment_288" align="alignnone" width="300"]علت خار پاشنه فاشياي پلانتار[/caption]

عوامل افزايش دهنده احتمال ابتلا به خار پاشنه

– سفت بودن عضلات پشت ساق پا يا سفت بودن تاندون آشيل كه موجب مي شود فرد نتواند به راحتي پشت پايش را بالا ببرد.

– چرخش كف پا به خارج يا پرونيشن و در نتيجه افزايش فشار به فاشيا

چاقي

– قوس كف پاي زياد يا كم (صافي كف پا)

– ضربات مكرر به كف پا مانند فعاليت هاي ورزشي كه در آن پاشنه پا به طور مكرر به زمين كوبيده مي شود.

– فعاليت بدني جديد يا افزايش شدت فعاليت بدني

– راه رفتن روي زمين سخت يا ناهموار

– كفش نامناسب

– افزايش سن و تغيير يافتن جنس بافت فاشياي پلانتار

[caption id="attachment_289" align="alignnone" width="300"]كف پاي صاف و نرمال عوامل ايجاد خار پاشنه[/caption]

علائم خار پاشنه پا

درد و سفتي در پايين پاشنه از علائم خار پاشنه پا است. اين درد در طول زمان به تدريج توسعه مي يابد.

احساس سوزش يا درد در پايين پا كه به بيرون از پاشنه پا گسترش مي يابد نيز از علائم خار پاشنه پا محسوب مي شود.

درد معمولا در صبح زماني كه شما اولين گام خود را از تخت بر مي داريد بدتر مي شود از ديگر علائم خار پاشنه پا است.

اگر نشسته ايد و يا دراز كشيده ايد براي شروع راه رفتن درد را احساس مي كنيد. ممكن است بعد از چند قدم اول اين درد و سفتي كمتر شود. اما ممكن است در طول روز و انجام فعاليت هاي روزانه آسيب پاي شما بيشتر شود.

بالا رفتن از پله مي تواند به علت خشكي پاشنه پا بسيار دشوار باشد.

پس از فعاليت طولاني مدت، درد مي تواند به دليل افزايش التهاب زياد شود. درد معمولا در طول فعاليت احساس نمي شود، بلكه فقط پس از قطع حركت و در شروع حركت احساس مي شود.

اگر شب ها با پا درد مواجه هستيد ممكن است مشكل شما چيزي به جز خار پاشنه باشد. درد هاي شبانه پا ممكن است به علت آرتريت و يا مشكلات اعصاب پا مانند سندروم تونل تارسال باشند.

[caption id="attachment_290" align="alignnone" width="300"]علامت خار پاشنه علائم خار پاشنه پا[/caption]

پيشگيري‌ از خار پاشنه

از انجام‌ فعاليت هايي‌ كه‌ در زمان ابتلا به خار پاشنه باعث‌ وارد آمدن‌ فشار مداوم‌ به‌ پا مي‌ شوند، خودداري‌ كنيد.

كفشي‌ بپوشيد كه‌ در قسمت‌ پاشنه‌، يك‌ بالشتك‌ پلاستيكي‌ يا نمدي‌ داشته‌ باشد.

همچنين مي توانيد از كفي هاي طبي مناسب در كف كفش خود استفاده نماييد.

هر چقدر كه‌ مي‌ توانيد روي‌ پاشنه‌ پا فشار نياوريد، خصوصاً در اوايل‌ درمان بيماري.

درمان خار پاشنه با طب سنتي

خار پاشنه يك دردسر است. طبق يك قانون، تقريبا هر دردي كه در شب و با استراحت بيشتر مي‌شود و با فعاليت، گرم‌كردن و مانند آن كمتر مي‌شود، دردي است كه سرد و راه درمان آن هم استفاده از گرما است. درمان خار پاشنه در طب سنتي هم براساس همين اصل استوار است.

 

درمان خار پاشنه پا به شيوه طب سنّتي ماساژ

يكي از بهترين راه‌ها براي درمان خار پاشنه پا و درمان درد كف پا، ماساژاطراف تاندون آشيل با يك روغن گرم (زيتون، سياهدانه، كنجد، هسته قيسي، نارگيل، شترمرغ، كوهان شتر، و...) است.
براي درمان خارپاشنه بهتر است شب‌ها قبل از خواب انجام شود و ماساژ تا جذب كامل روغن به پوست ادامه پيدا كند. اضافه كردن كمي فلفل، دارچين يا زنجبيل به روغن و كشيدن يك پلاستيك فريزر روي محل ماساژ، اثر درماني را بسيار بيشتر مي‌كند معمولا كاهش درد از همان روز اول ملموس است و كم‌كم كامل مي‌شود. اغلب، تداوم روغن مالي، به تنهايي بيماري را درمان مي‌كند.

 

[caption id="attachment_291" align="alignnone" width="300"]ماساژ طب سنتي براي خار پاشنه درمان خار پاشنه با ماساژ[/caption]

گرم نگه‌داشتن موضعي

پيشنهاد ما آن است كه به جاي استفاده از پدهاي معمول، تكه‌هاي پشم در كفش خود و زير پاشنه پا قرار دهيد و اثرات درماني فوق‌العاده آن را مشاهده كنيد. پوشيدن جوراب پشمي. استفاده از كرسي در فصل سرما و ايستادن روي آجر داغ هم راه‌هاي مناسب ديگري هستند.

 

حجامت يا زالواندازي

انجام اين دو كار با كاهش سريع التهاب در پاشنه، اثر بسيار عالي در از بين رفتن بيماري دارد اكثر مواقع يك بار زالو‌اندازي يا حجامت كافي است؛ اما در صورت ضرورت تكرار مي‌شود. محل انجام حجامت يا زالو‌اندازي مي‌تواند دو طرف تاندون آشيل
(به ويژه سمت داخل پا) باشد.

[caption id="attachment_292" align="alignnone" width="300"]زالو و حجامت براي خار پاشنه رالو درماني خار پاشنه[/caption]

پرهيز از مصرف غذاهاي سرد

همان‌طور كه گفتيم خار پاشنه پا بيماري سردي است؛ بنابراين بيمار در حد امكان از غذاهاي گرم استفاده كند؛ خار پاشنه سريع‌تر بهبود پيدا خواهد يافت. براي مثال: تداوم در مصرف سير، درد خار پاشنه را بهبود خواهد داد. بنابر همين استدلال، مصرف غذاهاي سردي - از جمله بيشتر لبنيات - براي بيمار مضر خواهد بود.

استفاده از كلسيم‌هاي طبيعي

با آنكه گفتيم كه خار پاشنه حاصل رسوب غير‌طبيعي كلسيم در استخوان پاشنه است انتظار مي‌رود كه مصرف غذاهاي حاوي كلسيم بيماري را تشديد ‌كند؛ اما به نحو جالبي، مصرف خوراكي كلسيم‌هاي طبيعي شدت بيماري را كم و آن را به تدريج درمان مي‌كند.

 

پيشگيري از حجامت٬ خار پاشنه٬ درمان خار پاشنه٬ درمان خار پاشنه با حجامت٬ درمان خار پاشنه با زالو درماني٬ درمان خار پاشنه با طب سنتي٬ درمان خار پاشنه با ماساژ٬ درمان گياهي خار پاشنه٬ علائم خار پاشنه٬ علت به وجود آمدن خار پاشنه


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۱۷:۲۲ توسط:وي پك موضوع:

راهكارهاي درمان كم خوني توسط طب سنتي

كم خوني را با راهكارهاي طب سنتي درمان كنيد

كم خوني يكي از مشكلات شايع در ميان مردم مي باشد. كم خوني زماني بروز مي كند كه ميزان هموگلوبين خون در پايين ترين حد استاندارد خود قرار گرفته باشد. در اين مقاله علائم كم خوني و راهكارهاي طب سنتي براي درمان آن را آماده كرده ايم. توصيه مي كنيم كه اين مقاله را از دست ندهيد و حتما آن را مطالعه كنيد. با ما همراه شويد.

كم خوني چيست و چه افرادي بيشتر در معرض اين مشكل قرار دارند؟

آنمي يا كم خوني زماني بروز مي كند كه ميزان هموگلوبين در خون پايين تر از حد استاندارد باشد. هموگلوبين تركيبي پروتئيني است كه وظيفه حمل اكسيژن به بافت هاي بدن را به عهده دارد. بنابر گزارش سازمان بهداشت جهاني حدود ۲۵ درصد از مردم جهان از كم خوني رنج مي برند كه نيمي از اين ميزان به كمبود آهن در افراد مربوط مي شود. معمولا خانم ها به دليل خونريزي ماهانه، كودكان در سنين رشد و خانم هاي باردار بيشتر در معرض كم خوني قرار دارند.

علائم كم‌خوني چيست؟

* خستگي زياد
* كاهش تمركز
* نفس‌نفس زدن
* رنگ و روي پريده
* موها و ناخن‌هاي ضعيف و شكننده
* ضعف بدني در برابر بيماري‌ها

[caption id="attachment_277" align="alignnone" width="270"] علائم كم خوني[/caption]

 

كم‌خوني از چه چيزي ناشي مي‌شود؟

معمولاً كمبود آهن بيشتر به دليل عدم دريافت آن از طريق مصرف مواد غذايي مناسب ناشي مي‌شود. لازم است كه نيازهاي روزانه‌تان به اين ماده‌ي معدني را از طريق مصرف مواد غذايي سرشار از آن كه به خوبي هم جذب بدن مي‌شوند تامين كنيد. با اين حال توجه داشته باشيد كه كم‌خوني مي‌تواند جزئي يا خيلي جدي باشد كه تشخيص آن با پزشك است. در اين صورت نيز لازم است به همراه مواد غذايي از مكمل هم استفاده كنيد. كم‌خوني درجه‌ي «نهاييِ» كمبود آهن است. در اين صورت شما بايد بدنتان را تقويت كنيد و مصرف مواد غذايي سرشار از آهنتان را بالا ببريد.

كم‌خوني‌هاي جزيي خطر كمتري دارند اما تبديل به يك امر رايج شده‌اند. در اين صورت احساس خستگي به جانتان مي‌افتد و نمي‌توانيد به درستي روي كار و درستان تمركز كنيد. اگر در اين مرحله به فكر جبران آهن خود نباشيد امكان دارد وضعيت بدتر شود و دچار كم‌خوني شديد شويد.

درمان كم خوني با طب سنتي

افسنتين

افسنتين، گياهي است شفابخش كه هم به طور وحشي مي رويد و هم آن را كشت مي كنند و براحتي مي توانيد آن را از عطاري ها تهيه كنيد. ۵ تا ۶ گرم از برگ اين گياه را در يك ليتر آب جوش بريزيد و چند دقيقه آن را بجوشانيد و بعد بگذاريد خنك شود.

آن را صاف كرده و با كمي عسل شيرين كرده و قبل از ناهار و شام يك فنجان از آن را ميل كنيد. اين جوشانده براي درمان كم خوني و لاغري بسيار موثر است. انگور به علت داشتن آهن، منگنز و منيزيم براي درمان كم خوني بسيار موثر است؛ البته انگور شيرين با پوست نازك.

[caption id="attachment_278" align="alignnone" width="300"] افسنتين و درمان كم خوني[/caption]

گزنه

براي رسيدن به نتيجه‌ي سريع و دلخواه، كم‌خوني‌تان را با گزنه درمان كنيد. كه هم طبيعي است و هم خيلي زود نتيجه را مي‌بينيد. مي‌توانيد به مدت چند هفته روزانه برگ تازه‌ي گزنه مصرف كنيد. به اين ترتيب كه دمنوش گزنه درست كنيد. برگ‌هاي تازه يا خشك گزنه را در آب جوش بريزيد و بگذاريد به مدت 10 تا 15 دقيقه دم بكشد. مي‌توانيد از پودر گزنه هم استفاده كنيد. توجه داشته باشيد كه كپسول‌هاي گزنه نيز براي كم‌خوني ناشي از كمبود آهن بسيار مفيد است

[caption id="attachment_284" align="alignnone" width="225"] درمان كم خوني با گزنه[/caption]

چغندر قرمز

در چغندر سرشار آهن همراه با فيبر، كلسيم، پتاسيم، سولفور و ويتامين است. چغندر قرمز علاوه بر مغذي بودن، به تميز شدن بدن نيز كمك مي‌كند و اكسيژن بيشتري براي بدن فراهم مي‏كند. به اين منظور يك چغندر متوسط، سه عدد هويج، و نصف يك سيب زميني شيرين را در آبميوه‌گيري بريزيد. و اين آبميوه را روزي يكبار بنوشيد. همچنين مي‌توانيد چغندر قرمز را بصورت پخته يا در سالاد استفاده كنيد. بهتر است چغندر را با پوست ميل كنيد تا مواد غذايي بيشتري به بدنتان برسد.

كنجد

كنجد سرشار از آهن است و به همين دليل درمان بسيار خوبي براي كم‌خوني است. يك چهارم فنجان كنجد تقريبا ۳۰ درصد نياز روزانه به آهن را برطرف مي‌كند.

دو قاشق كنجد سياه را به مدت دو تا سه ساعت در آب بخيسانيد. سپس آن را آسياب كنيد و با يك قاشق عسل مخلوط كنيد. از اين مخلوط روزي دوبار ميل كنيد. يا يك قاشق كنجد سياه را به مدت دوساعت در آب گرم بخيسانيد، سپس آن را آسياب كرده و با شير مخلوط كنيد، مقداري عسل به آن بيافزاييد و ميل كنيد.

تره

۲۰ گرم از آب تره را با عسل مخلوط كرده و روزانه ۲ تا ۳ فنجان از آن را ميل كنيد كه درمان كامل و خوبي براي كم خوني است.

مويز

سرشار از آهن و ويتامين C و براي درمان كم خوني بسيار مفيد است، ويتامين C توانايي بدن براي جذب آهن را افزايش مي‌دهد و در نتيجه سلول‌هاي قرمز و هموگلوبين افزايش مي‌يابند. به اين منظور ۱۰ تا ۱۲ عدد مويز را به مدت يك شب در آب بخيسانيد. روز بعد پيش از صبحانه مويزها را ميل كنيد. اين درمان را به مدت چندهفته ادامه دهيد

جو پوست كنده

۲۰ گرم جو پوست كنده را در يك ليتر آب سرد بريزيد و بجوشانيد و آب اول آن را دور ريخته و دوباره يك ليتر آب روي آن بريزيد و يك ربع بجوشانيد و صاف كنيد و پس از هر وعده غذا يك فنجان از آن را بنوشيد.

[caption id="attachment_280" align="alignnone" width="300"] درمان كم خوني با جو پوست كنده[/caption]

شنبليله

سرشار از آهن است كه به حفظ آهن در بدن كمك مي‌كند. برگ‌ و تخم شنبليله براي درمان كم‌خوني مفيد است. به اين منظور يك فنجان برنج را با دو قاشق چايخوري تخم شنبليه بپزيد. مقداري نمك به آن بيافزاييد و يك بار در روز و حداقل به مدت دو تا سه هفته ميل كنيد. همچنين مي‌توانيد برگ شنبليله را در غذاهايتان ، به ويژه در سوپ و سالاداستفاده كنيد.

[caption id="attachment_281" align="alignnone" width="300"] درمان كم خوني با شنبليله[/caption]

خرما

خرما سرشار آهن و ويتامين C است كه براي جذب آهن در بدن لازم است. به اين منظور دو عدد خرما را در يك فنجان شير به مدت يك شب بخيسانيد. روز بعد پيش از صبحانه خرما و شير را ميل كنيد. همچنين مي‌توانيد مقداري خرماي خشك را هر روز صبح پيش از صبحانه ميل كنيد و پس از آن يك فنجان شير گرم بخوريد.

كلم

برگ هاي كلم سبز و قرمز خام را به صورت سالاد قبل از هر وعده غذايي ميل كنيد. برگ هاي كلم داراي كلسيم و گوگرد فراوان بوده و بسيار براي كم خوني مفيد است.

ريواس

حدود ۵ گرم از ريشه خشك ريواس را به صورت پودر درآوريد و داخل يك ليوان آب ولرم حل كرده و با عسل شيرين كنيد و خوب هم بزنيد و هر روز قبل از غذا يك فنجان از آن را بنوشيد.

اسفناج

همانطور كه مي‌دانيد اسفناج سرشار از آهن، اسيد فوليك و ويتامين B۱۲ است. كه به ترميم بدن و رفع كم خوني كمك مي‌كند. نصف فنجان اسفناج حدود ۳۵ درصد نياز روزانه بدن به آهن و ۳۳ درصد نياز به اسيد فوليك را برطرف مي‌كند. به اين منظور مي‌توانيد دوبار در روز از سوپ اسفناج استفاده كنيد. يا دو قاشق چايخوري عسل را در يك ليوان آب اسفناج حل كنيد و روزي يك بار ميل نماييد. اين درمان را به مدت يك ماه ادامه دهيد.

افسنتين و درمان كم خوني٬ درمان كم خوني٬ درمان كم خوني با تره٬ درمان كم خوني با خرما٬ درمان كم خوني با طب سنتي٬ درمان كم خوني با مويز٬ علائم كم خوني٬ كمبود آهن٬ گزنه و درمان كم خوني


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۱۵:۴۲ توسط:وي پك موضوع:

روشهاي طلايي درمان زانو درد

5 كليد طلايي براي درمان زانو درد

مفصل ها محل اتصال دو استخوان به يكديگر هستند. مفصل زانو يكي از مهم ترين مفصل ها در بدن به شمار مي آيد. به علت وجود فشار بالا بر روي زانو اين مفصل بشدت در معرض آسيب قرار دارد. عوامل مختلفي وجود دارند كه موجب آسيب رسيدن به زانو مي شوند. در ادامه قصد داريم تا شما را با 5 كليد طلايي براي درمان زانو درد آشنا كنيم.

زانو درد را ميتوان رايج ترين درد مفصلى ناميد. براى بسيارى از كسانى كه زانو درد دارند ورزش توصيه ميشود.

شناكردن

شنا كردن به جز كرال پشت براى زانوها مفيد است. علاوه بر شنا ميتوان در قسمت كم عمق استخر به مدت ١٥ دقيقه در عرض راه رفت.

[caption id="attachment_269" align="alignnone" width="294"] شنا براي زانو درد[/caption]

پياده روى دراستخر

بدون وارد آمدن فشار بر مفصل زانوى مبتلا به آرتروز، عضلات اطراف زانو تقويت ميشود تا وزن اندامهاي فوقانى به زانو وارد نيايد.

[caption id="attachment_270" align="alignnone" width="300"] پياده روي در استخر[/caption]

پياده روى معمولى

پياده روى به صورت آهسته براى زانوهاى آسيب ديده فشارى وارد نمى كند.

دوچرخه سوارى

دوچرخه سوارى با سرعت يكنواخت فشار زيادى بر روى زانوها وارد نمى كند.

 

به طوركلي هرگونه فعاليتى كه فشار كمى بر زانوها وارد كند و يا فعاليتهايى كه در آنها به سرعت، تغيير جهت نمي دهيد، براى زانوها مشكل ساز نيستند.

زانودرد‏ يك شكايت عمده در ميان بسياري از افراد جامعه است و عوامل مختلفي در ايجاد آن دخالت دارند.
مفصل زانو از مفاصل بزرگ بدن انسان است كه به علت فشارهاي پيوسته و زيادي كه در فعاليت‌هاي روزمره به آن وارد مي شود،مستعد بسياري از آسيب‌ها است.
ازطرفي بيماري‌هاي مختلفي اين مفصل بزرگ و مهم را درگير مي كنند. زانو درد ممكن است در خود مفصل زانو و يا اطراف آن باشد.

نقش آب درماني در زانو درد

آب درماني يا هيدروتراپي روشي درماني است كه در فيزيوتراپي و كاردرماني از آن استفاده مي شود.
هدف از آب درماني در درمان زانو درد كاهش درد بيمار و افزايش دامنه حركات مفاصل و قدرت اندام با استفاده از آب است.
ورزش هاي داخل آب و آب درماني با كم كردن فشار بر مفاصل بعلت غوطه ور شدن در آب جزو بهترين درمان ها بخصوص در مراحل اوليه مي باشند.

 

[caption id="attachment_271" align="alignnone" width="300"] نقش آب درماني در زانو درد[/caption]

پياده روي در استخر٬ تاثير آب درماني بر زانو درد٬ درمان زانو درد٬ درمان زانو درد با آب٬ شنا براي زانو درد٬ شنا كردن


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۱۳:۵۸ توسط:وي پك موضوع:

روشهاي طلايي درمان زانو درد

5 كليد طلايي براي درمان زانو درد

مفصل ها محل اتصال دو استخوان به يكديگر هستند. مفصل زانو يكي از مهم ترين مفصل ها در بدن به شمار مي آيد. به علت وجود فشار بالا بر روي زانو اين مفصل بشدت در معرض آسيب قرار دارد. عوامل مختلفي وجود دارند كه موجب آسيب رسيدن به زانو مي شوند. در ادامه قصد داريم تا شما را با 5 كليد طلايي براي درمان زانو درد آشنا كنيم.

زانو درد را ميتوان رايج ترين درد مفصلى ناميد. براى بسيارى از كسانى كه زانو درد دارند ورزش توصيه ميشود.

شناكردن

شنا كردن به جز كرال پشت براى زانوها مفيد است. علاوه بر شنا ميتوان در قسمت كم عمق استخر به مدت ١٥ دقيقه در عرض راه رفت.

[caption id="attachment_269" align="alignnone" width="294"] شنا براي زانو درد[/caption]

پياده روى دراستخر

بدون وارد آمدن فشار بر مفصل زانوى مبتلا به آرتروز، عضلات اطراف زانو تقويت ميشود تا وزن اندامهاي فوقانى به زانو وارد نيايد.

[caption id="attachment_270" align="alignnone" width="300"] پياده روي در استخر[/caption]

پياده روى معمولى

پياده روى به صورت آهسته براى زانوهاى آسيب ديده فشارى وارد نمى كند.

دوچرخه سوارى

دوچرخه سوارى با سرعت يكنواخت فشار زيادى بر روى زانوها وارد نمى كند.

 

به طوركلي هرگونه فعاليتى كه فشار كمى بر زانوها وارد كند و يا فعاليتهايى كه در آنها به سرعت، تغيير جهت نمي دهيد، براى زانوها مشكل ساز نيستند.

زانودرد‏ يك شكايت عمده در ميان بسياري از افراد جامعه است و عوامل مختلفي در ايجاد آن دخالت دارند.
مفصل زانو از مفاصل بزرگ بدن انسان است كه به علت فشارهاي پيوسته و زيادي كه در فعاليت‌هاي روزمره به آن وارد مي شود،مستعد بسياري از آسيب‌ها است.
ازطرفي بيماري‌هاي مختلفي اين مفصل بزرگ و مهم را درگير مي كنند. زانو درد ممكن است در خود مفصل زانو و يا اطراف آن باشد.

نقش آب درماني در زانو درد

آب درماني يا هيدروتراپي روشي درماني است كه در فيزيوتراپي و كاردرماني از آن استفاده مي شود.
هدف از آب درماني در درمان زانو درد كاهش درد بيمار و افزايش دامنه حركات مفاصل و قدرت اندام با استفاده از آب است.
ورزش هاي داخل آب و آب درماني با كم كردن فشار بر مفاصل بعلت غوطه ور شدن در آب جزو بهترين درمان ها بخصوص در مراحل اوليه مي باشند.

 

[caption id="attachment_271" align="alignnone" width="300"] نقش آب درماني در زانو درد[/caption]

پياده روي در استخر٬ تاثير آب درماني بر زانو درد٬ درمان زانو درد٬ درمان زانو درد با آب٬ شنا براي زانو درد٬ شنا كردن


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۱۳:۵۴ توسط:وي پك موضوع:

تنگ كننده دائمي واژن ؛ روش هاي تنگ كردن واژن

روش هاي تنگ كردن دائمي واژن

آيا شما هم به دنبال تنگ كننده دائمي واژن هستيد؟ اين سوال هميشه مطرح مي شود كه تنگ كننده دائمي واژن چيست ؟ امروزه افراد زيادي براي لذت بردن بيشتر از رابطه زناشويي خود، اقدام به جراحي تنگ كردن واژن مي كنند. شايد اولين چيزي كه براي رسيدن به اين هدف به ذهن هر كسي مي رسد، استفاده از كرم ها و يا حتي قرص و دارو است. در اين مقاله به بررسي قرص و ژل هايي مي پردازيم كه مي تواند به شما كمك كنند همچنين روش هاي ديگر تنگ كننده دائمي واژن را مورد تحليل و بررسي قرار خواهيم داد.

روش هاي تنگ كردن دائمي واژن

براي اين منظور روش هاي زيادي وجود دارد كه از محبوب ترين آن مي توان به جراحي واژينوپلاستي اشاره كرد. در ادامه اين روش ها را ذكر كرده ايم:

 • تنگ كننده دائمي واژن با نخ
 • تنگ كردن واژن با ليزر
 • تنگ كردن واژن با جراحي
 • تنگ كردن واژن با ورزش
 • تنگ كردن واژن با ويتامين E
 • تنگ كردن واژن با تغذيه
 • تنگ كردن واژن با روش هاي خانگي

تنگ كننده دائمي واژن چيست ؟

يكي از مسائل مهم در رابطه زناشويي، لذت بردن از رابطه جنسي و رسيدن به ارگاسم است. طبيعي است كه گشاد بودن واژن نه تنها براي مردها، لذت جنسي را كاهش مي دهد بلكه در زنان نيز رسيدن به ارگاسم كامل را به مخاطره و تعويق مي اندازد. در اين راستا، افراد با يكي يا چند روش از روش هاي ذكر شده در بالا، سعي در تنگ كردن واژن خود مي كنند.

چه كساني بايد به تنگ كردن واژن خود فكر كنند؟

تمام خانم هايي كه در اثر موارد زير دچار گشادي واژن شده اند، بايد به فكر تنگ كننده دائمي واژن  خود باشند:

داشتن زايمان هاي طبيعي زياد

بر هيچ كسي پوشيده نيست كه داشتن زايمان طبيعي، تاثير مستقيمي بر تغيير شكل واژن مادر دارد. پس از زايمان اين تغييرات تا حدودي به شكل اول بر ميگردند ولي نه كاملا. با انجام زايمان هاي طبيعي بيشتر، اين اثرات افزايش يافته و رفته رفته واژن گشادتر مي شود. ميتوان اين مورد را جزو اصلي ترين دليل گشادي واژن قلمداد كرد.

بالا رفتن سن زنان

افزايش سن باعث كاهش كلاژن سازي پوست شده و از حالت كشساني پوست كاسته مي شود. امروزه اكثر زنان بالاي 40 سال، اقدام به جراحي  تنگ كردن واژن مي كنند.

[caption id="attachment_256" align="alignnone" width="300"] بالا رفتن سن زنان[/caption]

داشتن رابطه جنسي زياد

با هر بار رابطه جنسي بر قرار كردن، تغيير جزئي در ساختار واژن ايجاد مي شود. اگر فرد رابطه جنسي زيادي داشته باشد، رفته رفته تنگي واژن خود را از دست مي دهد. البته نه به شدت زايمان طبيعي.

[caption id="attachment_257" align="alignnone" width="300"] رابطه جنسي زياد[/caption]

علت هاي اصلي شل شدن واژن:

 • زايمان
 • افزايش سن
 • چاقي
 • جراحي هاي زنانه
 • بلند كردن اجسام سنگين
 • انجام ورزش ‌هاي سنگين مداوم
 • آسيب وارد شدن به لگن
 • يائسگي
 • داشتن كمر درد مزمن
 • عسطه و سرفه مداوم
 • يبوست زياد

ژل تنگ كننده دائمي واژن

اين ژل ها باعث تنگ شدن واژن مي شوند و رابطه جنسي لذت بخشي را برايتان به ارمغان مي آورند.  از جمله فوايد اين ژل ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:

 • با تاثير بر جريان خون، باعث تنگ شدن مجراي واژن مي شود
 • واژن عطر و بوي خوبي مي گيرد
 • واژن را تميز مي كند

نحوه استفاده از ژل تنگ كننده دائمي واژن

اين محصولات را 15 دقيقه قبل از رابطه جنسي، درون واژن خود بزنيد. دقت داشته باشيد كه اثر اين ژل ها تا 2 ساعت پس از استفاده است. 

[caption id="attachment_258" align="alignnone" width="300"] ژل تنگ كننده[/caption]

قرص تنگ كننده دائمي واژن

بعضي از قرص هاي گياهي وجود دارد كه به عنوان قرص تنگ كننده واژن تاثير زيادي دارند. براي استفاده از اين قرص ها، بايد آن را قبل از رابطه جنسي وارد واژن خود كنيد. حدود 30 تا 45 دقيقه زمان لازم است تا عضلات واژن منقبض شوند. براي تنگ شدن دائمي واژن اين قرص ها را بايد به مدت 3 ماه مورد استفاده قرار دهيد. پس از اين مدت تا يك سال ديگر نيازي به مصرف قرص يا ژل يا شياف تنگ كننده نخواهيد داشت. از جمله قرص هاي گياهي تنگ كننده، ميتوان به قرص تارگت اشاره كرد.

 هيچ عوارض جانبي براي قرص هاي تنگ كننده گزارش نشده است.

[caption id="attachment_259" align="alignnone" width="292"] قرص تنگ كننده واژن[/caption]

شياف براي تنگ كردن فوري واژن

يكي از گياهاني كه در تنگ كردن واژن موثر است و به گياه زنانه نيز معروف است، ماريانا مي باشد. اين گياه به صورت شياف هم در دسترس است كه از تركيب چندين گياه گياهي ساخته شده است و توليد شركت mood فرانسه است. خواص بسيار مفيد اين دارو در كتاب هاي معروف بوعلي و سينوهه آورده شده است. افرادي كه از اين شياف استفاده كرده اند، از نتيجه رضايت داشته اند.

مزايا و فوايد ديگر شياف تنگ كننده واژن

 • ضدعفوني كننده است
 • بوي بد واژن را كاهش مي دهد
 • ضد التهاب و خارش است
 • افزايش دهنده ميل جنسي
 • ترشحات واژينال را تنظيم مي كند
 • مصرف راحت تر
 • نتيجه دهي بهتر و سريعتر

روش استفاده از شياف ماريانا

 • 1 تا 2 ساعت قبل از رابطه جنسي، شياف را وارد واژن خود كنيد.
 • سعي كنيد حدود 6 – 7 سانت آن را به داخل واژن هول دهيد.
 •  طي مدت نيم ساعت شياف جذب شده و شروع به تنگ كردن واژن مي كند.

 

[caption id="attachment_260" align="alignnone" width="300"] ماريانا[/caption]

قطره براي تنگ كردن فوري واژن

قطره تنگ كننده واژن را مي توانيد براحتي در خانه درست كنيد. از گياهان گلداري كه در كاهش گشادي واژن تاثيرگذار هستند، ميتوان به كوركوما كومسا اشاره كرد. شما مي توانيد از اين گياه يك قطره تهيه كرده و به مدت يك ماه از آن استفاده كنيد. روش استفاده از آن به اين صورت است كه با گرفتن آب ريشه اين گياه و ماساژ واژن با اين مايع، شاهد تنگ شدن واژن خود خواهيد بود. اين دارويي قدرتمند براي تنگ كننده دائمي واژن  است.

تنگ كننده دائمي واژن با ويتامين E

ويتامين E، يكي از بهترين ويتامين ها به منظور اثر بخشي بر عملكرد اندام بدن مي باشد. در درمان بيماري ديابت و فشار خون بالا در دوران بارداري مورد استفاده قرار مي گيرد. باعث رفع خشكي واژن شده و آن را مرطوب نگه مي دارد.

مهم تر از همه اين ويتامين به محكم تر شدن و افزايش استحكام ديواره واژن كمك شاياني مي كند.

ليفت واژن يا تنگ كردن دائمي واژن با نخ

نخ هاي استفاده شده در اين روش از جنس كاپرولاكتون مي باشد كه حدود 12 سانتي متر طول دارند. ماندگاري و طول عمر اين نخ ها چيزي در حدود 9 ماه تا 15 ماه مي باشد. به صورت دو جهته بوده و بدون نياز به بي هوش كردن بيمار و بروز هيچ گونه خونريزي، باعث تنگ شدن عضلات پرينه مي شود.

لازم به ذكر است كه براي تنگ كردن ورودي واژن نيز از همين نخ ها استفاده مي شود و ظاهري شبيه به شكل اوليه به دستگاه تناسلي خانم ها مي دهد.

مزيت هاي اين روش درماني

 • بدون خونريزي است
 • نيازي به بي هوشي نيست و فقط بي حسي موضعي كفايت مي كند
 • سريع انجام مي شود (چيزي در حدود نيم ساعت)
 • دوره بهبودي و ريكاوري پس از آن كوتاه است
 • نيازي به بستري شدن پس از آن نيست
 • نخ ها پس از مدتي جذب بدن مي شود و زيبايي واژن افزايش پيدا مي كند
 • نيازي به مصرف آنتي بيوتيك وريدي نيست و مصرف فقط آنتي بيوتيك خوراكي كفايت مي كند

مراقبت هاي لازم قبل از ليفتينگ واژن با نخ

 • حتما قبل از اقدام به اين كار، توسط پزشك زنان معاينه شويد
 • قبل از اقدام به اين روش، اطمينان حاصل كنيد كه عفونت زنانه نداريد
 • تست پاپ اسمير انجام دهيد

 

مراقبت ‌هاي لازم پس از ليفتينگ واژن

 • بهتر است تا 6 هفته رابطه جنسي نداشته باشيد

[caption id="attachment_261" align="alignnone" width="300"] ليفت واژن[/caption]

تنگ كردن واژن با ورزش

تنگ كننده دائمي واژن با ورزش كگل

از جمله رايج ترين ورزش هاي تنگ كردن واژن مي توان به تمرينات كگل اشاره كرد. اين ورزش به قوي شدن عضلات اين قسمت كمك شاياني كرده و در نتيجه باعث مي شود كه وازن گشاد، جمع تر و تنگ تر شود.

تمرين كگل را به روش زير انجام دهيد:

 • به پشت بخوابيد.
 • عضلات اطراف واژن خود را منقبض كنيد. همانطور كه مي دانيد اين عضلات، همان عضلاتي هستند كه با فشار وارد كردن بر آنها، از خروج ادرار جلوگيري مي كنيد.
 • اين حركت را در ست هاي 25 تايي تكرار كنيد.
 • هر روز 3 تا 6 بار اين ست را انجام دهيد.

[caption id="attachment_262" align="alignnone" width="300"] كگل[/caption]

تنگ كردن واژن با يوگا

يكي از ورزش هاي ديگري كه مي تواند عضلات لگن شما را تقويت كرده و به تنگ شدن واژن كمك كند، يوگا است. با پيوستن به يك تيم يوگا از مزاياي آن در اين راستا بهره مند شويد.

[caption id="attachment_263" align="alignnone" width="300"] يوگا[/caption]

تنگ كردن واژن با تغذيه مناسب

پيروي از رژيم غذايي مناسب هم در رسيدن به اين هدف، موثر است. بهتر است در برنامه غذايي خود اين موارد را رعايت كنيد:

 • مصرف مواد غذايي حاوي هورمون زنانه (استروژن)
 • خوردن فيتو استروژن هايي نظير شنبليله، سويا، كنجد، انار و هويج (اين مواد غذايي باعث تقويت عضلات كف لگن مي شود)
 • خوردن ميوه هايي همچون آناناس، توت فرنگي، انار

درمانگر پس از دادن تمرين هايي خاصي به مدت 15 دقيقه، اين مخروط ها را كه در وزنه هاي مختلف وجود دارند، درون واژنتان قرار مي دهد. پس از 5 تا 20 دقيقه بعد، آنها را خارج مي كند. تاثيري كه اين مخروط ها بر عضلات لگن مي گذارند باعث مي شود كه واژن تنگ تر شود.

تنگ كننده دائمي واژن با ژل آلوئه‌ ورا

يكي ديگر از راه هاي تنگ كردن واژن استفاده از ژل آلوئه‌ورا است. اين ژل باعث كاهش پرولاپس واژن مي شود. استفاده از اين روش را چندين بار در روز تكرار كنيد. اين ژل را بايد به صورت مستقيم داخل واژن اعمال كنيد.

[caption id="attachment_264" align="alignnone" width="300"] آلوئه ورا[/caption]

تنگ كردن دائمي واژن با ليزر

امروزه پزشكان با كمك ليزر CO2 به تنگ كردن واژن زنان كمك مي كنند. از مزاياي اين روش ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

 • غشاي مخاط به شكل عادي خود باقي مي ماند
 • باعث كلاژن سازي مي شود
 • ماندگاري طولاني دارد
 • علائم جراحي غير قابل برگشت خواهد بود
 • سرپايي بوده و نيازي به بستري ندارد
 • هزينه آن كمتر از جراحي است
 • تغييرات صورت گرفته بلافاصله قابل مشاهده است

تاثير آب انار براي تنگ كردن واژن

هيچ تحقيقات و شواهد علمي مبني بر استعمال مستقيم از آب انار براي تنگ كردن واژن وجود ندارد.

[caption id="attachment_265" align="alignnone" width="300"] آب انار[/caption]

تنگ كننده دائمي واژن با جراحي

واژينوپلاستي يا پرينورافي همان جراحي تنگ كردن واژن با جراحي است. اين جراحي را ميتوان جزو پرطرفدارترين عمل هاي زيبايي واژن برشمرد.

در طول عمل، اكثر بيماران تحت بيهوشي عمومي قرار مي گيرند در نتيجه اين روش بدون درد است.

طبيعي است كه پس از جراحي، درد و سوزش خواهيد داشت، اما معمولا اين علائم در عرض چند روز كاهش مي يابد.

مدت زماني پس از جراحي لازم است تا فرد بهبود يابد و بتواند كارهاي روزمره خود را مثل قبل انجام دهد.

بسياري از كلينيك ها توصيه مي كنند از ورزش يا مقاربت جنسي خودداري كنيد تا اينكه كاملا بهبود پيدا كنيد، كه مي تواند تا شش هفته طول بكشد.

آيا جراحي سفت كردن واژن ممكن است پس از زايمان و يائسگي به بي اختياري ادرار كمك كند؟

اگر عضلات واژن در حال شل شدن باشند، اين مي تواند منجر به بي اختياري ادرار و اختلال عملكرد جنسي شود.

زنان مبتلا به بي اختياري ادرار بايد با پزشك خود درباره گزينه هاي موجود صحبت كنند تا بهترين گزينه درماني براي آنها اتخاذ شود.

واژينوپلاستي شامل حذف آبسه ها و سفت كردن عضلات واژن براي اصلاح نقايص مادرزادي و بازگرداندن عملكرد طبيعي واژن در زن است.

عوارض جانبي جراحي تنگ كردن واژن

در صورتي كه داروهاي تجويزي خود را مرتب مصرف كنيد و به توصيه هاي پزشكي عمل كنيد، مي توان گفت عوارض نادري براي شما پيش خواهد آمد.

در صورتي كه به خونريزي غير طبيعي و عفونت دچار شديد به متخصص خود مراجعه كنيد.

در صورتي كه شما روش هاي ديگري مي شناسيد كه مي تواند به تنگ كردن وازن كمك كند و از آن نتيجه ديده ايد، با كاربران ما به اشتراك بگذاريد.

 

آب انار تنگ كننده واژن٬ تاثير آب انار براي تنگ كردن واژن٬ تمرين كگل٬ تنگ كردن واژن٬ تنگ كردن واژن با تغذيه٬ تنگ كردن واژن با تغذيه مناسب٬ تنگ كردن واژن با جراحي٬ تنگ كردن واژن با روش هاي خانگي٬ تنگ كردن واژن با ليزر٬ تنگ كردن واژن با ورزش٬ تنگ كردن واژن با ويتامين E٬ تنگ كردن واژن با يوگا٬ تنگ كننده دائمي واژن با جراحي٬ تنگ كننده دائمي واژن با نخ٬ تنگ كننده دائمي واژن با ورزش كگل٬ جراحي تنگ كردن واژن٬ درمان گشادي واژن٬ روش استفاده از شياف ماريانا٬ ژل تنگ كننده واژن٬ شياف براي تنگ كردن فوري واژن٬ عوارض جانبي جراحي تنگ كردن واژن٬ قرص تنگ كننده واژن٬ قطره براي تنگ كردن فوري واژن٬ ليفت تنگ كننده واژن٬ مزايا و فوايد ديگر شياف تنگ كننده واژن


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۱۱:۴۸ توسط:وي پك موضوع: